Åsleiks siste oppdrag var viet til de som trenger det mest i verden!