Hva gjør IMPANDE?

Egne tjenester

Opplæring og trening

 

1. International Child Development Programme (ICDP)

International Child Development Programme er et forskningsbasert, kultur-uavhengig program som gir forelder og andre omsorgspersoner, samt ansatte i barnehager og skoler, økt kompetanse i samhandling med barn. Programmet fokuserer på å møte barnas behov og lære hvordan barn stimuleres intellektuelt, sosialt og følelsesmessig.

Veiledningprogrammet startet opp i 2010 og ble gjennomført av to psykologer ved R-BUP (Barne- og ungdoms¬psykiatrien, Region Øst). Tre kursrekker er gjennomført siden oppstarten og det er i dag 25 utdannede veiledere som hver underviser minimum en gruppe på 8 omsorgspersoner i løpet av året. I tillegg er tre assisterende trenere blitt utdannet.

Utdannelsen gjennomføres nå i Sør-Afrikansk regi. Sammen med en fullt utdannet trener i Sør-Afrika gis det i 2015 tilbud om opplæring til ansatte i 7 drop-in sentra (sentra for barn som ikke har, eller ikke har fungerende, voksne omsorgs¬personer).

Programmet er blitt meget godt tatt imot. Flere som har deltatt, har gitt uttrykk for at de har fått et helt nytt syn på barn og barns utvikling, og at de har fått en utvidet kompetanse i sitt arbeid.

2. Lions Quest – Skills for Life

Lions Quest programmet Skills for Life, fokuserer på å styrke lærernes kompetanse i å gi sine unge elever opplevelse av eget ståsted og ansvar for egne valg. En kvalifisert lærer fra Norge har gjennomført 2 dagers kurs for lærere ved to videregående skoler i området. Begge skolene har fått et påbyggingskurs det påfølgende året. Det har ikke vært mulig å få engasjert lokale krefter i videreføring av dette arbeidet, og programmet er lagt ned.

3. Syopplæring

Syopplæring startet ved Gamalakhe Development Center (GDC) høsten 2010. I alt ti unge kvinner som ikke hadde fullført videregående skole, ble tatt opp i et 6 måneders langt program. Siktemålet var å kvalifisere deltakerne til å sy klær til eget behov og for salg. Programmet har etter dette årlig undervist unge kvinner i søm, i to halvårlige opplæringsløp.

GDC har i 2015 overtatt alle programmene ved senteret. Kvinner som har gjennomgått opplæringen, syr i dag forklær til salg i baptistmenigehtene i området fra Durban til Cape Town.

Syopplæring ved Munster Development Center startet umiddelbart etter at senteret ble ferdigstilt høsten 2013. To sygrupper undervises daglig, en om formiddagen og en om ettermiddagen. Senteret har fått avtale om sying av skoleuniformer til skoler i Munster og omegn.

4. Opplæring i grønnsakdyrking – hjelp til selvhjelp

Styret i IMPANDE har vært opptatt av at lokalbefolkningen skal kunne benytte tilgjengelige arealer til å dyrke grønnsaker, primært til eget bruk, men også for salg. I forbindelse med rehabilitering av skoler har det vært stilt som forutsetning av skolene skulle etablere skolehager. Ved GDC har det vært prøvd et program med dyrking av næringsrike grønnsaker i sekker. I senterets regi har det også blitt anlagt en grønnsakhage i tilknytning til en lokal kirke, St. Peter's church. Ingen av programmene har vært vellykket over tid. Det er liten entusiasme lokalt for å videreføre dette arbeidet.