Nyhetsbrev

Nyhetsbrev IV - 2017

IMPANDE Nyheter

I dette brevet vil du finne:I dette brevet vil du finne:

  • Tanker om at Sør-Afrika kan kollapse eller bli fornyet innenfra
  • IMPANDEs måte å håndtere «den totale omsorgssvikt» på
  • En invitasjon til å bli med på en unik Sør-Afrika-tur i 2018
  • Et reisebrev med observasjoner og refleksjoner om Sør-Afrika

 

I: Fornyelse eller kollaps av Sør-Afrika?

 

Få vil betvile kirkens betydning i frigjøringen av Sør-Afrika. Helt siden ANC ble etablert som frigjøringsbevegelse i en metodistkirke i 1912 og fram til 1994 var kirkens røst i ANC mot Apartheid-regimet svært tydelig og brysom.  Kirken representerte på mange måter den folkelige grasrotforankring. Regina Mundi Church i Soweto (Johannesburg)  ble ofte kalt folkets parlament i den tiden. Kirken rommer ca 2000 mennesker og etter frigjøringen har både Mandela, Obama, Clinton og andre innflytelsesrike personer uttrykt betydningen av kirkens rolle nettopp der.

Les mer …

Nyhetsbrev VII - 2016

Manana takker og sjarmerer alle!

image3

«Jeg heter Manana. Som du ser av bildet har jeg det ganske bra! Men hjemme har jeg ikke mye støtte. Jeg kjenner ikke far, og mor er 18 år og går på videregående skole. Jeg bor derfor hos bestemor. Bestemor er sliten og lever av trygden på kr 870,00 pr mnd. Den skal vi tre leve av. Jeg gleder meg hver dag til å gå i barnehagen. For der hører jeg hjemme, der er jeg er trygg og får et varmt måltid mat. Vi leker og jeg lærer mye!»

 (Jenta på bildet er av etiske grunner ikke identisk med Manana, men hun er en av storsjarmørene ved en av de barnehagene IMPANDE har bygget)

Denne prototyp av en Manana-historie er lett å finne i disse fattige områder i UGU-distriktet i Sør-Afrika. Når barn vokser opp i fattigdom og med minimal støtte i egen familie, fungerer barnehagen som deres egentlige hjem!

En gave til «Manana» er trolig det  mest menings- og virkningsfulle gaven du kan gi denne julen!

Les mer …

Nyhetsbrev IV- 2016

IMPANDE nyheter

 

Prosjekt i kjølvannet av 22. juli 2011

Det vokser fram meningsfyllte prosjekter i kjølvannet av sorg og savn etter tap av familiemedlemmer

 

Hannes Shelter

v-2016

V-2016-II

 

Familien Løvlie har bygget Hannes Shelter, et senter for voldsutsatte kvinner i UGU-distriktet i Natal i Sør-Afrika. Senteret er reist til minne om datteren Hanne, som ble drept utenfor regjeringsbygget. Det er en realisering av Hannes engasjement for nettopp denne kvinnegruppen og i dette området. Senteret ble åpnet i april iår og ses avbildet nedenfor.

Les mer …

Nyhetsbrev V - 2016

IMPANDE nyheter 

Velkommen til konsert!

Søndag 16.oktober avsluttes innsamlingsprosjektet til IMPANDES Utdanningsfond. Med minimum 200 besøkende, vil innsamlingens mål bli nådd den kvelden. Det som begynte med en idé om en spektakulær jordomseiling for å vekke oppmerksomhet rundt innsamlingen, har likevel latt seg gjennomføre gjennom en langt mer triviell seilas (men flott!) langs Norges kyst fra Stjørdal i nord til Fløyspjeld innerst i Bundefjorden i sør.

Dette betyr at en rekke enkeltpersoner og bedrifter i felleskap har bygget opp et virkekraftig verktøy på én million kroner. Det gir sørafrikansk ungdom i KwaZulu Natal en mulighet til å skaffe seg utdanning og jobb og på den måten gjøre noe med sin egen, sin families og lokalsamfunnets framtid.

Les mer …

Nyhetsbrev III - 2016

IMPANDE News

I: Å bygge barnehager på grasrota i et tidligere Bantuområde

Bare 13% av Sør-Afrikas geografiske områder var under apartheidtiden isolert til de svarte. Disse områdene, bantustands,  var preget av stor befolkningsvekst, erosjon, vannmangel, overbeiting, epidemier og sosial oppløsning. I dag bærer områdene forsatt preg av dette. Disse bantustans fikk egen administrasjon, og man forsøkte å skape en egen nasjonal bevissthet innenfor dem. Tanken var at de svarte afrikanerne med tid og stund skulle fratas statsborgerskap i Sør-Afrika som helhet. Det vil  si at  de bare skulle kunne gjøre krav på rettigheter innenfor sin bantustan.  

Les mer …