Styret og revisjon i Norge

GF har følgende styre pr. 01.01. 2015

Rolf Olsen (leder)
Ekraveien 13
0756 Oslo

Knut Engebu (nestleder)
Edelgranveien 33
1356 Bekkestua

Olav Hypher (styremedlem)

Statkraft: Lilleakerveien 6

0283 Oslo

Marianne Olsen Alpers (styremedlem)
Ekraveien 13
0756 Oslo

Ragnhild Strøm Torjuul (styremedlem)
Ullernkammen 25
0380 Oslo

David Lawrence Wintermeyer (styremedlem)
Høgåsveien 7
1352 Kolsås

Christian Aakermann (styremedlem)
Sommerroveien 9
3425 Reistad

Øistein Lilleløkken (styremedlem)
Kirkeveien 100 c
0361 Oslo

 

Revisor for stiftelsen er:

BDO Noraudit & Co, AS
Munkedamsveien 45
0250 Oslo