Visjon for IMPANDEs skoleutvikling

IMPANDEs visjoner og mål  for skoleutviklingen:

 

  • Koble sponsor- og vennskapsskoler i Norge til skoler i Qua-Zulu Natal i Sør-Afrika
  • Sørge for kostnadseffektive kjøp av fasiliteter til klasserom. Vi legger vekt på god kvalitet og sikkerhet.
  • Holde fokus både på forbedring av eksisterende klasserom og utvikling av nye der det er trangt om plassen.
  • Sørge for at skolen(e) arbeider planmessig og kontinuerlig med sin egen utvikling for å stimulere elevene optimalt.
  • Vi må sørge for at skolebarn som lever opp i fattige kår blir eksponert for den verden de skal leve i og mestre.
  • Bidra til at elever får økt sine muligheter til å komme inn på videre utdannelse på alle nivåer i utdanningssystemet
  • Stimulere til utvikling av skolehager og selvbergingstiltak i og rundt skolen. Kompetanse overføring og noe materiell støtte
  • Bidra med leksehjelp og annen støtte til elever som trenger det eller har lite støtte hjemme
  • Stimulere til at skoleadministrasjonene arbeider strategisk og systematisk med sin skoles utvikling
  • Øve politisk press på skolens myndigheter og politikere i de valgte områder
  • Stimulere til entreprenørskapskompetanse og entreprenørskapsprosjekter.