Bildegallerier

Fra besøk i barnehagen mars 2012

Glimt fra bebyggelsen i Gamalakheområdet

Byggeprosjekter - samfunnshus, skoler og barnehager

Oslo Handelsgymnasium og Fagerborg videregående skoler har i flere år gitt midlene fra de årlige innsamlingsaksjonene sine til oppgradering av klasserom i 5 skoler i Gamalakheområdet. I alt er 15 klasserom ferdig satt opp eller utbedret ved årsskiftet 2011/2012,og 6 nye er under oppføring/utbedring. Det er i tillegg bygget et laboratorium på en videregående skole og et arbeidsrom for rektor og lærere ved en barneskole. En annen barneskole har fått oppgradert biblioteket sitt og det er bygget en aula ved skolen.
Oppgradering av barnehager blir gjort ved hjelp av private sponsormidler. 10 barnehager i området har hittil nytt godt av dette. Vi har også fått midler til å bygge et mindre samfunnshus i Munster. Det skal huse en mindre barnehage og i tillegg fungere som kirkebygg om søndagene.
Bildene viser noen av de prosjektene vi har gått inn i.

Kompetanseheving, hjelp til selvhjelp, omsorg og aktiviteter

Gjennom de lokalt ansatte i GDC og dets styre gjennomfører IMPANDE et mangfold av aktiviteter for å støtte utviklingen i området. Bildeserien viser noen av disse aktivitetene.
I mars 2012 startet vi med alfabetiseringskurs for foresatte som ikke kunne lese og skrive. Dette gjelder særlig besteforeldre som har tatt over oppdrageansvaret fordi barna deres er døde av AIDS. Kurset gjennomføres i samarbeid med den lokale Rotaryklubben og med hjelp av midler fra Fagerborg skole.
Våren 2011 fikk lærere ved Mlonde Secondary School et todagers kurs i Lions quest-programmet: Det er mitt valg. 2. mars 2012 holdt styremedlem og seniorveileder Anna-Grethe Engebu et oppfølgingskurs for disse lærerne. Bildene er tatt under denne oppfølgingsdagen.
En fotballgruppe for unge gutter uten annet tilbud, ble etablert våren 2011. GDC arrangerer nå halvårlige fotballturfneringer for lag i området. Bildene er hentet fra turneringen 3.3. 2012. GDC har to sett med drakter som ble utlånt til lagene etter hvert som de spilte. Finalistene måtte spille med drakter gjennomvåte av svette!!
Sykurs av 6 måneders varighet startet opp for 10 kvinner høsten 2010. Kursene har vært veldig populære og er nå utvidet til 15 deltakere, etter at IMPANDE finansierte innkjøp av ytterligere 5 maskiner.
Oslo Handelsgymnasium har i flere år gitt stipender til elever som fullfører videregående skole, Elevene får midler til å betale for ett års deltakelse ved universitet eller høyskole. Bildet viser en takknemlig mor, Confidence, som kom ens ærend på besøk for å takke oss.
Styremedlemmer og sponsorer som besøker Gamalakhe har med seg pent brukt tøy fra Norge. GDC arrangerer egne markedsdager der dette tøyet selges til en rimelig penge .
Barnehageansatte i Gamalakheområdet har i flere omganger fått tilbud om å gjennomføre programmet International Child Development Programme (ICDP). Det tredje kullet er i full gang med opplæringen og målet er å utdanne lokale trenere, slik at opplegget kan bli selvgående fra høsten 2013.

Aktiviteter i stiftelsen

Bilder fra Gamalakhe som viser forfall

Besøk i Gamalakhe, oktober 2010

Bilder fra besøk i Gamalakhe oktober 2010, tatt av Tone Pahlke