Byggeprosjekter - samfunnshus, skoler og barnehager

Byggeprosjekter - samfunnshus, skoler og barnehager

Oslo Handelsgymnasium og Fagerborg videregående skoler har i flere år gitt midlene fra de årlige innsamlingsaksjonene sine til oppgradering av klasserom i 5 skoler i Gamalakheområdet. I alt er 15 klasserom ferdig satt opp eller utbedret ved årsskiftet 2011/2012,og 6 nye er under oppføring/utbedring. Det er i tillegg bygget et laboratorium på en videregående skole og et arbeidsrom for rektor og lærere ved en barneskole. En annen barneskole har fått oppgradert biblioteket sitt og det er bygget en aula ved skolen.
Oppgradering av barnehager blir gjort ved hjelp av private sponsormidler. 10 barnehager i området har hittil nytt godt av dette. Vi har også fått midler til å bygge et mindre samfunnshus i Munster. Det skal huse en mindre barnehage og i tillegg fungere som kirkebygg om søndagene.
Bildene viser noen av de prosjektene vi har gått inn i.