Kompetanseheving, hjelp til selvhjelp, omsorg og aktiviteter

Kompetanseheving, hjelp til selvhjelp, omsorg og aktiviteter

Gjennom de lokalt ansatte i GDC og dets styre gjennomfører IMPANDE et mangfold av aktiviteter for å støtte utviklingen i området. Bildeserien viser noen av disse aktivitetene.
I mars 2012 startet vi med alfabetiseringskurs for foresatte som ikke kunne lese og skrive. Dette gjelder særlig besteforeldre som har tatt over oppdrageansvaret fordi barna deres er døde av AIDS. Kurset gjennomføres i samarbeid med den lokale Rotaryklubben og med hjelp av midler fra Fagerborg skole.
Våren 2011 fikk lærere ved Mlonde Secondary School et todagers kurs i Lions quest-programmet: Det er mitt valg. 2. mars 2012 holdt styremedlem og seniorveileder Anna-Grethe Engebu et oppfølgingskurs for disse lærerne. Bildene er tatt under denne oppfølgingsdagen.
En fotballgruppe for unge gutter uten annet tilbud, ble etablert våren 2011. GDC arrangerer nå halvårlige fotballturfneringer for lag i området. Bildene er hentet fra turneringen 3.3. 2012. GDC har to sett med drakter som ble utlånt til lagene etter hvert som de spilte. Finalistene måtte spille med drakter gjennomvåte av svette!!
Sykurs av 6 måneders varighet startet opp for 10 kvinner høsten 2010. Kursene har vært veldig populære og er nå utvidet til 15 deltakere, etter at IMPANDE finansierte innkjøp av ytterligere 5 maskiner.
Oslo Handelsgymnasium har i flere år gitt stipender til elever som fullfører videregående skole, Elevene får midler til å betale for ett års deltakelse ved universitet eller høyskole. Bildet viser en takknemlig mor, Confidence, som kom ens ærend på besøk for å takke oss.
Styremedlemmer og sponsorer som besøker Gamalakhe har med seg pent brukt tøy fra Norge. GDC arrangerer egne markedsdager der dette tøyet selges til en rimelig penge .
Barnehageansatte i Gamalakheområdet har i flere omganger fått tilbud om å gjennomføre programmet International Child Development Programme (ICDP). Det tredje kullet er i full gang med opplæringen og målet er å utdanne lokale trenere, slik at opplegget kan bli selvgående fra høsten 2013.