Blogg

Velkommen til Impandes Jubileumskonsert 2019

Tirsdag den 5. februar kl 1900. En kveld til glede og mening.

Les mer …

Sør-Afrikatur i 2019

Escape Travel i samarbeid med IMPANDE inviterer vi på en 15 dagers drømmereise til Sør-Afrika med tre hovedfokus: Historie, kultur og vakker natur, Big Five Safari og Norske avtrykk og filantropisk innsats. Turen er åpen for alle som har lyst til å bli med!

Klikk her for mer info.

Ta gjerne kontakt hvis du lurer på noe.


Kortreiste skoleuniformer

Barn og ungdom ved alle skoler i Sør-Afrika er eiere og brukere av skoleuniformer. Dette er en god tradisjon i et land med store sosiale forskjeller. Det bidrar til identitet, det skjuler hvilke sosiale forhold man kommer fra, og det gir muligheter til å ta godt vare på et stykke klær som ofte er av god kvalitet. For mange fattige er skoleuniformen selv fin-stasen i livet.

De fleste skoleuniformer som blir brukt i Sør-Afrika er produset i Asia. Men mange i Sør-Afrika har spurt seg: Hvorfor kan ikke vi i Sør-Afrika trene og utvikle vårt eget arbeidsledige folk til å produsere våre egne skoleuniformer? For å gjøre dette er det mange barrierer å overvinne.

Les mer …

Nye styremedlemmer

Dette året har IMPANDE tatt opp to nye styremedlemmer!

Les mer …

SATSELIXIA logo

Hva er et Impande-partnerskap

 Vi som arbeider til daglig med Impande har denne høsten hatt fokus på å vinne nye Impande-partnere.

Les mer …

En norsk barnehage til etterfølgelse...

Røa menighets nye barnehage ble innviet for to år siden. Det er en av de mest moderne barnehager i Oslo. Et flott ytre sted, men ikke minst et sted hvor barna får medansvar og lærer holdninger.  Et sted hvor barna også får en forståelse for hvordan barn i andre deler av verden har det.

Nsikeni barnehage i UGU-distriktet i Sør-Afrika ble drevet fra en garasje inntil nå forrige uke.  Da flytter de 40 barna inn i en helt ny barnehage takket være innsats av barna i Røa Menighets barnehage.

 Hvordan er det mulig?

Les mer …

Traktoren som går døgnet rundt til oppdyrking av grønnsakshager

Under høvding Xolo’s besøk i Norge i mai 2017 presenterte han for IMPANDE et prosjekt som het: Every home one hectar garden! Bakgrunnen for dette prosjektet var følgende. Da frigjøringen av Sør-Afrika kom i 1994, ble folk forespeilet urealistiske politiske drømmer om det gode liv. Et liv uten slit på åkeren eller i hagen. Folk sluttet derfor praktisk talt å dyrke sitt land. Noen år seinere slo HIV-Aids bølgen inn. Mange av dem som hadde muskelkraft til å drive opp hagene døde. Siden den gang har mye land ligget brakk.

Les mer …

Ferdigstilt skolebygg for OHGs innsamlede midler i 2016

OHG har i fire år samlet inn midler til rehabitering og utbygging av KwaMa Soschwa High School. Denne skolen var i svært dårlig forfatning når OHG tok på seg det formidable løftet å renovere skolen. Uten denne støtte ville skolen trolig i Sør-Arika ha blitt definert som en nedsmeltings skole (melt-down-school). Skoler får dette navnet når lærere gir opp å arbeide under de rådende elendige forhold. Det kan være lekkasjer i tak, overfyllte klasserom, dører og vinduer som er knust eller
toaletter under menneskeverige forhold som gjør at lærere og elever gir opp. KwaMa Soschwa High School har 1100 elever. Skoleresultatene har årlig forbedret seg jevnt og trutt fra den tid OHG begynte å investere der.

Les mer …

Ny innsamlingsrekord for Oslo Handelsgyms solidaritetsaksjon 2017

Elevene ved Oslo Handelsgym har i ti år på rad samlet inn midler som kanaliseres gjennom IMPANDE til skoleutvikling i UGU-distriktet i Sør-Afrika. Dette året var målet å finansiere et STEM-senter (Science, Techonology, Engineering,Technology) ved Phathwa Secondary School sør for Port Shepstone.. Byggingen av senteret starter denne høsten! Senteret skal gi undervisning til 4-5 skoler i nærmiløet.

Les mer …

Impandes Festkonsert 2018

Festkonsert 2018

En festkonsert du ikke må gå glipp av...

IMPANDE arrangerer hvert år en stor veldedighetskonsert. Dette er en dugnad hvor vi alle får gleden av å bidra til noe som er større enn oss selv.

Aktørene stiller også opp uten vederlag. De fleste er denne gang venner og kolleger av Åsleik Engmark. Han døde rett etter fjorårets konsert.

Les mer …

Bli med på en unik Sør-Afrikatur i 2018!

Escape Travel i samarbeid med IMPANDE Foundation inviterer til en 15 dagers drømmereise til Sør-Afrika med tre hovedfokus: Historie, kultur og vakker natur, Big Five Safari og Norske avtrykk og filantropisk innsats. Turen er åpen for alle som har lyst til å bli med!

Klikk her for mer info.

Ta gjerne kontakt hvis du lurer på noe.


IMPANDE OMTALT I BISTANDSAKTUELT 3. MAI

Billig, frivillig og for de små

En liten norsk organisasjon, Impande, er blitt den store barnehageutbyggeren på sørøstkysten av Sør-Afrika. Billig og frivillig er stikkord for arbeidet.

Av Jan Speed / Sør-Afrika Sist oppdatert: 03.05.2017 07:05:07

 

Over 30 skoler, aktivitetssentere og barnehager er etablert på omtrent samme måte: Frivillige i Norge samler inn penger, et lite sørafrikansk grasrotnettverk organiserer arbeidet, og landsbykvinner sørger for bygging og drift av barnehagene. Kostnadene ligger langt under hva myndighetene og store bistandsorganisasjoner opererer med.
Vi besøker Sonzaba barnehage, som nylig er ferdigstilt. En gammel rønne av en barnehage står ved siden av et nybygg. Utenfor nybygget leker et 30-talls barn. Det er også her de får undervisning, mat og regelmessig helsesjekk.
Denne barnehagen er kommet igang til en brøkdel av prisen sammenlignet med hva myndighetene i Sør-Afrika mener det koster å bygge en barnehage.
– Jeg er en god forhandler. Vi fikk penger fra Norge, og jeg fikk en god pris av håndverkerne, forklarer barnehagestyrer Nomthandazo Bhuku.

Tar seg av 50 barn

Bhuku og hennes assistenter tar seg av 50 barn.
– De stimuleres intellektuelt, emosjonelt og får trygge rammer i et samfunn der mange familier er i oppløsning, forklarer hun.
Takket være at landsbyen fikk en førskolebygning som oppfylte forskriftene, så bidrar myndighetene på sin side med støtte. Det er en fast sum basert på antall barn i barnehagen, og går til mat til barna, administrasjon og lønn til personalet.
En liten norsk utviklingsorganisasjon, Impande, har en sentral rolle i å finansiere barnehageprosjektet. Den har alliert seg med organisasjonen Network Action Group i byen Port Shepstone. Nettverket består av 350 grasrotorganisasjoner.

– Vi vet det meste om det som foregår på bakken, hvem man kan stole på og hvilken grupper som får ting til, sier Brian Liggett, en av få betalte ansatte i nettverket.

– Vi ønsker at en krone gitt i Norge skal bli en krone til en grasrotorganisasjon, sier han.

– En forsømt sektor

– Førskolesektoren er forsømt i Sør-Afrika. Samtidig viser all forskning hvor avgjørende denne perioden i livet er for et barns videre utvikling. Vi forsøker å bruke penger der myndighetene ikke gjør det, samtidig som vi får til et samarbeid, sier Brian Liggett.
Sørafrikanske NAG og norske Impande har identifisert 100 barnehager drevet av driftige lokale kvinner i distriktet. Alle har behov for bedre lokaler. Dette skjer i det svært fattige Ugu-distriktet, et område der de fleste avgjørelser tas av tradisjonelle ledere.
Impande har som mål å samle inn penger slik at ti barnehager kan bygges hvert år framover. Av de over 100 000 barna i 0–5-årsalderen i distriktet er det bare ti prosent som går i en eller annen form for barnehage, og av barnehagene er det i underkant av 50 prosent som får statlig støtte.
Det norske engasjementet i området begynte for litt over ti år siden. Det oppsto i møtet med en lokal menighet som var hardt rammet av hiv/aids-epidemien. Impande har hittil stått for byggingen av to utviklingssentre og rehabilitering av flere skoler, samt at organisasjonen har donert utstyr.

Følelse av eierskap

– Vi mobiliserer folk lokalt i Norge. Alt vi gjør bygger på frivillighet. Vi vil skape en følelse av eierskap både for de som gir penger, og for de som mottar, sier Rolf Olsen, primus motor bak den ideelle, ikke-religiøse stiftelsen Impande.
Fire videregående skoler i Oslo, flere enkeltpersoner, fond og bedrifter er med i Impande-nettverket. En barnehage ble bygget med penger fra Facebook-innsamlingen til to skoleelever på en videregående skole i Oslo-området. En annen er finansiert av et minnefond.
Familiene til to av ofrene fra Utøya-terroren har finansiert henholdsvis et kvinnesenter for voldsofre og et utdanningstilbud for blivende jurister fra lokalmiljøet.

Shippingselskapet Torvald Klaveness AS er med og rekrutterer framtidige sjøfolk fra skolene i Port Shepstone-området. De har et samarbeid med et sørafrikanske marineakademi og lokale ledere, men det er rederiet som dekker utgiftene til studentene.

– Flere næringslivsfolk burde drevet med bistand – det å viktig å kunne se det forretningsmessige i et prosjekt, stille krav til leverandører, måle output – kanskje det er det vi har å bidra med, sier Rolf Olsen.

Nå står også førskolebarn på agendaen.
– Jeg knytter folk sammen, og utvikler konsepter for innsamling av penger, sier Olsen.

Må driftes av sørafrikanere

Finansieringen kommer fra norske innsamlede midler og sørafrikanske myndigheter, men det er folk i lokalmiljøet i Sør-Afrika som må drive prosjektene fram.
– Det skal være likevekt i forholdet. 96 prosent av det vi samler inn går rett til prosjektene, sier Olsen.
Han har bakgrunn fra både næringsliv, bistand og som bedriftskonsulent. I tillegg har han tidligere jobbet som prest. Sistnevnte er ingen ulempe i et religiøst samfunn som Sør-Afrika, men evangeliet han prediker i dette prosjektet er sekulært; målbare resultater og åpenhet rundt pengebruken.
– Alt vi gjør er prosjektdrevet, og det skal være lokalt forankret. Vi skal være tett på lokalsamfunnet. Det er ingen ide å pøse inn for mye penger, sier Olsen.
Impande er med i Innsamlingskontrollen