Nært samarbeid med høvdingen!

Nært samarbeid med høvdingen!

 

Å drive utviklingsarbeid på grasrota i fremmede kulturer er betinget av å kjenne de etablerte strukturer og å arbeide sammen med de som har makt/ innflytelse og som ikke er besmittet av korrupsjon.
I Sør-Afrika er det noe over 800 høvdinger og høvdingdømmer. Disse er spredt ut over noen av de ni delstatene i Sør-Afrika. I Western CApe finnes de ikke, mens i KwaZulu Natal hvor IMPANDE arbeider, er det mange av dem. Vi arbeider spesielt tett med en av dem, høvding Inkosi M.W. Xolo i Gculima. Han er en velutdannet mann, - ydmyk, rettskaffen, søkende og dedikert til sitt folk.
Det er 53 000 som bor i hans høvdingområde. Svært mange er fattige i dette området. 12 000 av dem har også lang vei til nærmeste klinikk.  Høvdingen har flere ganger spurt oss om vi ikke kunne hjelpe til med å bygge en klinikk for disse 12 000.  Samarbeidet med han har vært svært positivt.  Han har bidratt med tomtearealer og land til flere nye institusjoner. Han har delt av sin lokale  kunnskap/innsikt og presentert priorterte behov blant de fattige, drevet konfliktløsning i lokale interessekonflikter og påvirket lokale og statlige politikere til å gjøre arbeidet bærekraftig! Det siste har ikke minst vært viktig knyttet til driften av Hannes Shelter som skal åpnes 20. mars. Høvdingsdømmet er delt inn i geografiske områder ledet av indunaer.  Disse leier ut land og bidrar til lokal orden. Når en får tildelt land får en samtidig  et rettslig dokument, PTO, permit to Occupy. Betalingen for retten til å benytte et stykke land innenfor stammeområdet kan betales på ulike måter, med penger, med en geit eller to og  kanskje med en kasse øl i tillegg.  Landet du da har rett på blir ikke nøyaktig oppmålt, og dette fører ofte til nabokonflikter.