Traktoren som går døgnet rundt til oppdyrking av grønnsakshager

Traktoren som går døgnet rundt til oppdyrking av grønnsakshager

Under høvding Xolo’s besøk i Norge i mai 2017 presenterte han for IMPANDE et prosjekt som het: Every home one hectar garden! Bakgrunnen for dette prosjektet var følgende. Da frigjøringen av Sør-Afrika kom i 1994, ble folk forespeilet urealistiske politiske drømmer om det gode liv. Et liv uten slit på åkeren eller i hagen. Folk sluttet derfor praktisk talt å dyrke sitt land. Noen år seinere slo HIV-Aids bølgen inn. Mange av dem som hadde muskelkraft til å drive opp hagene døde. Siden den gang har mye land ligget brakk.

Nå er motivasjonen til å dyrke opp hageland kommet tilbake, men hvordan gjøre det. Mye land er blitt torvlagt eller  blitt bush-land.  Høvding Xolo ønsket seg en traktor.  IMPANDE satte igang en lyn-asksjon. Kr 265 000,00 ble samlet inn i løpet av to uker. Klare regler for bruk av taktoren ble overført fra norske erfaringer i Solør. Nå dyrkes det opp igjen hager blant de 50 000 som bor i høvding Xolo’s stamme. Takk til de rause giverne som bidro til ny Masey Ferguson, plog og jordfreser!

IMG 20171014 WA0018 600px