Hva er et Impande-partnerskap

Hva er et Impande-partnerskap

 Vi som arbeider til daglig med Impande har denne høsten hatt fokus på å vinne nye Impande-partnere.

Det er tre typer partnerskap Impande inviterer bedrifter, Lions-klubber, barnehager, Rotary Clubs og skoler til:

  • Prosjektpartnere knytter seg til et konkret prosjekt som de støtter og følger med i utviklingen av. Impande har flest av prosjektpartnere!
  • Kampanjepartnere bidrar med støtteannoser eller støttebeløp inn i konkrete aksjoner.
  • Hovedpartnere går inn med et årlig minimumsbeløp på kr 250 000,00 pr år. De  sikter mot et dynamisk og tett samarbeid med Impande over tid. Hovedpartnere søker å bidra i prosjekt som ligger nær opp til bedriftens/organisasjonens egen kjernekompetanse. De vil sende ansatte på kortidsopphold til prosjektene de følger, bidra til kompetanseoverføring, sette opp premierings- og motivasjonsreiser for ansatte som har bidratt på spesielle måter til bedriften/organisasjonen etc.

Styret i Impande er stolte over å kunne fortelle at nå er Impandes  første bedrift Hovedparter på plass. Samarbeidet mellom Impande og SATSELIXIA er sant. Mer informasjon om hva dette samarbeidet vil utvikle seg til, kommer etter hvert..