Kortreiste skoleuniformer

Kortreiste skoleuniformer

Barn og ungdom ved alle skoler i Sør-Afrika er eiere og brukere av skoleuniformer. Dette er en god tradisjon i et land med store sosiale forskjeller. Det bidrar til identitet, det skjuler hvilke sosiale forhold man kommer fra, og det gir muligheter til å ta godt vare på et stykke klær som ofte er av god kvalitet. For mange fattige er skoleuniformen selv fin-stasen i livet.

De fleste skoleuniformer som blir brukt i Sør-Afrika er produset i Asia. Men mange i Sør-Afrika har spurt seg: Hvorfor kan ikke vi i Sør-Afrika trene og utvikle vårt eget arbeidsledige folk til å produsere våre egne skoleuniformer? For å gjøre dette er det mange barrierer å overvinne.

  • Det er krevende å finne og oppnå gode priser på innkjøp av råvarer - det vil si tøy. Leveransesystemet av tøy, ofte fra India, legger inn pålegg i prisene for mindre kvanta.
  • Det er vanskelig å utvikle forretningsmodeller som er konkurransedyktige.
  • Leverandører av skoleuniformer gjør avtaler under bordet med skolerektorer, og derved legger hindringer i veien for nye aktører som vil inn i skolemarkedet. Jeg har ofte hørt med en viss undertone: Markedet her er godt dekket!
  • Det tar ofte lang tid å trene opp ufaglærte til å bli effektive nok og kvalitetsbevisste nok til å kunne konkurrere med produksjonen i Asia
  • Lønnsnivået er trolig konkurransedyktig med det som er i Asia.

Framdriften ved Munster Development Centers Uniformsproduksjon

IMPANDE har lagt opp utviklingen av denne systua i tre faser:

Fase I: Oktober 2016 til Oktober 2017

- Trening og opplæring av syersker
- Utvikling av adgang til lokalt marked
- Utviking av en forretningsmodell
- Utvikling og trening i arbeidsprosesstenkning

Fase II: Oktober 2017 til Mars 2018

Fasen går ut på testing av forretningsmodell og utvikling av effektive arbeidsprosesser.

Det går etter planen. Tre lokale skoler har åpnet sitt marked. De første 50 uniformer er produsert og kvalitetssikret.
MDC har denne uken show/markedstand og selger produkter. Det var ikke lite stolthet som kom til utrykk i den siste mailen jeg fikk: We make it! De tre skolene har forskjellige uniformer, og hver uniform skal komme ut i tre ulike størrelser.

Den første lønn til syerskene ble betalt denne uken. Ikke mye, men et symbolsk beløp på at dette nytter.
Impande vil takke Sandvika Rotary Club og Distrikt Grant 2015 for deres bidrag til anskaffelsen av senterets symaskiner. De er blitt svært flittig brukt i to år nå.

FASE III: April 2018 og framover

Det er utviklet en bærekraftig forretningmodell som innebærer at fem syersker og en koordinator/administrator/selger skal produsere 8 uniformer per dag. Når de kommet opp i denne produksjonskapasiteten , blir det tatt en avgjørelse på om denne lille produksjonsenheten skal organiseres som et aksjeselskap eller et cooperativ. Går det riktig bra, kan denne modellen kanskje kopieres andre steder!

klaer2 klaer3