Fakta om Gamalakhe Township

Gamalakhe township ligger ca 120 km sør for Durban og ca 6 km innover i landet fra de attraktive småbyene, Margate og Ramsgate, med sine villastrøk ved kysten av Det indiske hav.

Området har tilknytning til Norge. I 1882 reise 230 norske settlere til Sør-Afrika og tok land i Port Shepstone. De ble kalt Marburgersettlerne. De svarte som tidligere bodde på settlernes tildelte områder, ble fordrevet til mindre fruktbare områder i et høydedrag utenfor settlernes bondegårder, det som i dag kalles Gamalakhe. Townshipen fikk dette navnet i 1969, og er oppkalt etter den lokale chief i området.

Det bor 15 000 mennesker i Gamalakhe township. De aller fleste er Zuluer. Ytterligere ca 50 000 mennesker bor i de nærliggende zuluområdene. De fire sørlige kommunene, som utgjør regionen, har vel 250 000 innbyggere. Det er i alt ca 70 barneskoler og 150 barnehager i regionen.

Sosioøkonomisk og demografisk har regionen de samme utfordringer som andre deler av Sør-Afrika. Det er mye fattigdom. 30 % av befolkningen er analfabeter og 30 % av arbeidsføre personer mellom 20 og 35 år er arbeidsledige.

HIV-AIDS er utbredt. Denne regionen i KwaZulu Natal er epi-senteret for HIV/AIDS i verden. Det anslås at over halvparten av befolkningen er smittet. Mange barn har mistet en av eller begge foreldrene pga AIDS. Eksempelvis er 50 % av barna ved den nærmeste, lokale barneskolen i Gamalakhe enten foreldreløse, eller forsørget bare av en voksen. Mellomgenerasjonen er med andre ord i ferd med å dø ut. Mange barn er i tillegg selv smittet av HIV/AIDS.

Det er også store sosiale forskjeller blant de som bor i Gamalakhe. Det har vokst fram en middelklasse i townshipen. De har arbeid med fast inntekt, de er fylt med håp og bygger seg en framtid. Det lokale styret for Gamalakhe Development Center er rekruttert fra denne middelklassen.

Det er imidlertid fortsatt mange, store lommer med ekstrem fattigdom i townshipen. Gamalakhe Development Center ligger i et av disse fattige områdene, noe som er et godt utgangspunkt for å kunne hjelpe dem som trenger det mest.