Gamalakhe Development Center

Det som julen 2004 begynte med en forespørsel om å finansiere et skur for barnehage til HIV-AIDS rammede barn

til en pris av kr 24 000, sluttet med åpning av det 400 m2 store bygget Gamalakhe Development Center, GDC, til en pris av ca. kr 2 mill. påsken 2009.

 

Gamalakhe senter 640x480 - Kopi

Senteret er hovedsakelig finansiert av innsamlede midler i Norge, men det er også blitt gitt bidrag fra lokale myndigheter, enkeltpersoner og organisasjoner i Gamalakhe-området.
Senteret er hovedbasen for alle de aktivitetene som GDCs lokale styre og IMPANDE-stiftelsen i Norge driver.

Senteret huser barnehage for 40 barn og i senteret holdes 6 måneders kurs i søm. Her gis det også kompetansehevende kurs for barnehageansatte og det arrangeres oppstartsseminar for organisert idrettsaktivitet i området, samt mye mer. På søndagene fungerer senteret som kirke for den lokale Baptistmenigheten.