Gi en enkelt gave

Gi en enkelt gave

IMPANDE får jevnlig ikke-øremerkede gaver fra enkelte givere. Disse gavene gis i tillit til at IMPANDEs arbeidsformer er preget av effektiv og smart bistand. IMPANDE anvender disse gavene til å realisere IMPANDEs strategi for årene 2016-2020. Dvs fokus på bærekraftige utviklingstiltak mot sårbare barn og unge i UGU distrikt.

IMPANDE får fra tid til annen utstyr til barnehager, fotballag og skoler og til barn med spesielle behov.

Eller betal direkte til bankkonto: 1201 51 98 085 Merkes Enkeltgave