Hjelp til selvhjelp

1. Dyrking av grønnsaker ved St. Peters baptist church i Izigolweni.
Det er ikke overraskende at kvinner melder seg raskt på til å bli med på ulike utviklingsprogram.

De har gjennom generasjoner hatt ansvar for all ”reproduksjon” i form av å føre fram nye generasjoner. De har gjennom generasjoner utviklet en styrke som ofte blir betegnet som ”Mother-Afrika”. De har tatt de tyngste takene og i mange tilfelle blitt grovt utnyttet! Kvinnen er blitt sett på som mannens eiendom og seksualobjekt uten mulighet til selv å sette grenser.

l SDRFAJFJMJ1230201016182I dag er det store endringer på gang. Egne program med fokus på å bevisstgjøre kvinner til å ta kontroll over egen seksualitet har stor oppslutning. Kvinner tar styring både i offentlig og privat sammenheng og står først i køene for å utvikle sin kompetanse. Våre program faller naturlig inn i denne trenden.

Høsten 2010 startet en gruppe kvinner, 10 damer i alderen fra 32 til 67 år, å dyrke grønnsaker på et ledig område på tomten til St. Peters baptist church. I alt har de ryddet ca. et halvt mål til dette for¬målet. De sår selv frø hjemme, og passer spirene til de er klare for utplanting. De får ingen lønn, men blir undervist annen hver uke i Margate, av en Sør-Afrikansk NGO, der får de opplæring i hvordan de skal dyrke jorda effektivt.

Engasjementet er stort. Kvinnenes mål er å få en så stor avling at de både kan forsyne lokalsamfunnets aller fattigste med nødvendig kosttilskudd, og samtidig selge så mye grønnsaker at de får nok kontanter til å kjøpe ny frøforsyning og gjødsel til neste sesong.

IMPANDE har gjort det mulig for kvinnene å starte dette prosjektet. Vi har bidratt med midler til redskaper og frø. Lykkes kvinnene, vil de etter en, eller noen få, sesonger være selvhjulpne.

2. Skolehage tilknyttet Ikwezilokuza Primary School.
IMPANDE har finansiert bygging av en ny skolefløy ved denne skolen, jf. omtale under byggeprosjekter. Denne gaven ble gitt under forutsetning av at skolen selv opparbeidet en skolehage som kunne forsyne skolens kjøkken med grønnsaker til elevenes formiddagsmat. Deler av kjøkkenhagen ble opparbeidet høsten 2010.

3. Skolehage ved Mlonde High School.
I flere år har innsamlete midler fra Oslo Handelsgymnasium blitt brukt til å renovere bygningene ved Mlonde High School, jf. omtale under byggeprosjekter. IMPANDE har også har satt som forutsetning for hjelpen at skolen opparbeider en skolehage, som ble en realitet høsten 2010.