Hvor arbeider IMPANDE?

IMPANDEs fokusområde er i UGU distrikt. UGU distrikt ligger på Sør-kysten av delstaten  KwaZulu Natal i Sør-Afrika.

Ca 722 000 mennesker bor der. Kystlinjen er den hvite manns riviera. Innover i landet bor den svarte befolkningen. Dessto lengre man beveger seg fra kystlinjens turist- og  industriområder, jo mer fattigdom vil man finne. Det er av ulike grunner dette distriktet i Sør-Afrika som er blitt truffet hardest av HIV-AIDS epidemien.

 

hvor-arbeider-GFUGU distriktet er skravert:

Statistikken nedenfor viser to påfallende trekk:

  • Befolkningen er svært ung, for eksmpel ser vi at at ca 50 % er under 20 år
  • Utdanningsnivået er relativt lavt, samtidig som et stort antall unge i løpet av de kommende 5-10 år vil gå ut av videregående skole uten å finne seg noe å gjøre

På bakgrunn av denne statistikken og de generelle samfunnsforhold i UGU distrikt, kan vi peke på noen store utfordringer:

  • Hvordan skaffe arbeide til de unge etter endt skolegang? Hvis man ikke lykkes med å skaffe jobber til den nye generasjon vil dette danne grunnlaget for lede, radikalisering, kriminalitet og opprør
  • Hvordan redusere antallet av tidlig graviditet hos jenter? Dette er et stort problem. Ca 50% av jentene på videregående skole har allerede født ett eller flere barn før de har fullført Grade 12 (videregående skole). Svært mange av barna deres blir overlatt til svært dårlig omsorg og stimulering
  • Hvordan bygge basisinstitusjoner og utvikle kompetente hos ansatte i barnehager og skoler? Mange av disse institusjonene er fraværende eller i svært dårlig forfatning

Hvordan styrke og utvikle familien som samfunnscelle?

Familien som samfunnscelle er gått i oppløsning i den svarte befolkningen. Halvparten av de unge i den videregående skole vet ikke hvem foreldrene er, eller har ikke kontakt med sine foreldre. Se artikkelen: First Steps to Healing the South African Family. South Afican Institute of Race Relations

Hvordan redusere volden?

Vold er et stort problem i Sør-Afrika generelt og UGU distrikt spesielt. Kvinner og unge jenter er spesielt utsatte. 25 % av jentene/kvinnene rapporterer at de en eller flere ganger i livet er blitt voldtatte.

hvor-arbeider-gf-2