Hvor er Gamalakhe?

Gamalakhe ligger 11 mil sør for Durban