Hvorfor UGU-Distriktet i Sør-Natal?

Impandes historie startet i 2005. Den gang rammet HIV/AIDS bølgen Sør-Natal på sitt hardeste. En hel generasjon voksne var smittet, og på det tidspunktet var utviklingen av medisin mot denne epidemien ikke utviklet. Alt syntes håpløst for et helt folk.

To familier, Olsen og Engebu var på et besøk i området.

1Anna Grethe, Knut Engebu og Marianne Olsen Alpers i samtale med bl.a. rektor Machi på tomta for barnehagen som skulle bygges i 2005.

Familiene ble invitert ut på landsbygda til å se realitetene i øyne. Blant annet spurte et foreldrepar i siste livsfase direkte. " Kan dere ta dere av våre fem små barn"

Skolerektor og prest Machi spør også beskjedent om vi kunne tenke oss å støtte med 30 000 Rand (tilsvarte den gang kr 30 000) til å bygge et lite skur til en barnehage for disse hiv-aids-rammede barna. Dette var ikke langt fra town-shipen  Gamalakhe.

Familiene Olsen&Engebu startet ved hjemkomsten den smart innsamlingsmetoden: Gi bursdagsgaver til Gamalakhe!
Vi ble enige om at kr 30 000 lett kan samles inn gjennom denne form for giverstafett.

Gamalakhe
Denne townshipen har ca 15 000 innbyggere. 6 000 fra svært fattige kår og 9 000 fra den framvoksende mellomklasse i Sør-Afrika. Navnet Gamalakhe stammer fra den lokale chiefen som heter Gamalakhe. Townshipen ble trolig et bosted for noen  ved at nordmenn i 1880-årene fordrev den svarte befolkning dit når de tok land. Men townshipen vokste seg først stor i femti-årene. I den perioden fordrev Aparheid-regimet mange svarte fra kysttripen nedenfor.

Townshipen bød på større utfordringer enn å bygge et lite skur til en barnehage. Ideer om å bygge samfunnshus, barnehage, kirke og utviklingssenter vokste fram. Vår iver og vilje til å bygge opp finansielle ressurser her hjemme vokste samtidig parallelt. I 2006 lagde vi en 6-årsplan (2006-2012) for arbeidet. Så å si alt har gått etter planen, dog noen forsinkelser, slik som gjerne oppstår i Afrika. Alle som har arbeidet i Afrika vet hva ”african time” er. Vi gjorde en avtale med den lokale befolkning om at for hver Rand de samlet inn skulle vi bidra med 5 Rand. Slik startet ansvarliggjøringsprosessen.

Planen hadde tre faser:
2006 - 2009: Bygging av samfunnssenter/kirke. Gamalakhe Development Center
2009 - 2010: Utrulling av opplæringsprogram, barnehager, og andre bistandsprogram
2010 - 2012: Vekst og ansvarliggjøring. Programmet skal evalueres i avslutningen av 2012

Vår tilnæring til utviklingsarbeidet er i dag tuftet på tre faktorer:

Opplæring, ansvarliggjøring og utvikling av holdninger/gode vaner