IMPANDEs utviklingsfilosofi

Det arbeidet IMPANDE (Gamalakhe Foundation Norway) utfører i KwaZulu Natal, bygger på nedenstående tilnærming til bistandsarbeid.

 

IMPANDE betyr grasrot på Zulu-språket, og indikerer vår utviklingsfilosofien. Den har følgende sentrale trekk:

o   at alle prosjekt som startes opp har sitt utspring i lokale grasrot behov,

o   at utviklingen skjer i partnerskap med folk på grasrota,

o   at utviklingen skjer samråd med lokale og regionale myndigheter

o   at utviklingsprosjektene skal være dokumentert selvbærende innen et avtalt tidsrom

o   at vår bistand  skal være midler og kompetanse som mobiliserer og stimulerer lokale krefter og deres arbeidsinnsats

o   at prosjektene skal bidra til varig kompetanseutvikling,

o   at alt arbeid i Norge skal gjennomføres av frivillige og kompetente folk, og

o   at alle midler skal overføres under streng finansiell kontroll