Nyhetsbrev IV - 2017

IMPANDE Nyheter

I dette brevet vil du finne:I dette brevet vil du finne:

 • Tanker om at Sør-Afrika kan kollapse eller bli fornyet innenfra
 • IMPANDEs måte å håndtere «den totale omsorgssvikt» på
 • En invitasjon til å bli med på en unik Sør-Afrika-tur i 2018
 • Et reisebrev med observasjoner og refleksjoner om Sør-Afrika

 

I: Fornyelse eller kollaps av Sør-Afrika?

 

Få vil betvile kirkens betydning i frigjøringen av Sør-Afrika. Helt siden ANC ble etablert som frigjøringsbevegelse i en metodistkirke i 1912 og fram til 1994 var kirkens røst i ANC mot Apartheid-regimet svært tydelig og brysom.  Kirken representerte på mange måter den folkelige grasrotforankring. Regina Mundi Church i Soweto (Johannesburg)  ble ofte kalt folkets parlament i den tiden. Kirken rommer ca 2000 mennesker og etter frigjøringen har både Mandela, Obama, Clinton og andre innflytelsesrike personer uttrykt betydningen av kirkens rolle nettopp der.

 

Endelig tydelig tale med tyngde fra kirkens hold

Kirkelivet er massivt og sterkt i Sør-Afrika også idag. Mange kirker har imidlertid etter 1994 nølt med å gå åpent og kritisk ut mot ANC. Denne nøling har trolig sin bakgrunn i ønsket om  å være lojal til det partiet som samlet bidro til at apartheid-regimet falt.  Jeg har imidlertid de siste årene fanget opp en voksende underliggende kritikk, skuffelse og resignasjon over ANC blant kirkefolk på ulike nivåer. Jeg har derfor ventet på tidspunktet for når, og hvordan,  denne kritikk ville komme til overflaten og bli tydelig uttrykt i det offentlige rom.  Så skjer det nå i mai, det mange visste ville og måtte komme. Og det skjer nettopp i Regina Mundi Church i Soweto, i folkets parlament. Stedet ble  trolig ikke tilfeldig valgt!

Screen Shot 2017 07 15 at 17.59.11

 

 

Generalsekretæren i The South African Council of Churches, SACC, Malusi Mpumlwana,  advarer landet mot fullstendig kollaps. Og han legger ikke fingerne i mellom mht til hva SACC ser er i ferd med å skje.  På det politiske saksplan nevner han de mest alvorlige saker:

 • Korrupsjon i milliardklassen knyttet til offentlige anbud. Det dreier seg bl.b. om 50 milliardinnkjøpet av Transnets lokomotiv, atomavtalen, Eskom’s kullkontrakt og partnerskapet mellom VR Laser og Denel.

Zumas maktelite og deres ulike knep

Generalsekretær Malusi påpeker at landets problemer stikker mye dypere enn store og små korrupsjonsaker. Disse blir for øvrig i mange politiske kretser kalt «finansielle lekkasjer».  Malusi hevder med tyngde at Zuma og hans fraksjon driver en organisert måte å innføre kaos og ustabilitet på. Kjernen i dette er maktelitens mål om systematisk å  tappe statens verdier. Det mest interessante i så henseende er den syv-punkts analyse  av hvordan dette skjer. Zuma sikere seg:

 1. Kontroll over statens verdier gjennom de ca 700 statlige og parastatlige bedrifter. Dette skjer gjennom kronisk svekkelse av, og innblanding i, disse bedriftenes operasjonelle og etablerte styringsstrukturer. Disse selskapene har svært stor innflytelse på  utviklingen av Sør-Afrikas økonomiske utvikling
 2. Kontroll over offentlig service ved å luke ut dyktige profesjonelle som viser uengihet til Zuma
 3. Lånemuligheter ved å endre offentlige reguleringer til egen fordel og som følgelig har ufordelaktige konsekvenser for folk flest
 4. Kontroll over landets «fiscal sovereignity», dvs offentlige ressurser, spesielt skatter
 5. Kontroll over sentrale innkjøpsprosesser ved å redusere faglige institusjoner og de formelle lederes innflytelse over disse innkjøpsprosesser
 6. Et lojalt korps i Sikkerhets- og Intelligence- institusjonene
 7. Parallelle styrings- og beslutningsprosesser som undergraver de som er satt til  å ta beslutninger i mange offentlige posisjoner

Malusi bønnfaller på dette tidspunkt ANC om å gå i seg selv før landet kommer til punktet hvor den folkelige misnøye og kritikk tar over, og det ikke finnes noen vei tilbake. Malusi mener med andre ord at det forsatt er håp om indre fornyelse av ANC, men antyder samtidig at innholdet i hans meninger vil komme klarere til uttrykk i en rapport i juni.  Tilstede på denne samlingen..... var ikke hvem som helst. I forsamlingen var tidligere finansminister Pravin Gordham, Hawks’ leder Anwa Dramat, South African Revenue Service, SARS, Ivan Pilley med flere.

Jeg ser fram til juni-prosessen. Men før det vil trolig innholdet bli diskutert på grasrotplan i mange forsamlinger ut over hele landet.

 


II: IMPANDEs håndtering av "den totale omsorgssvikt"

Hvordan kan en slik omsorgsvikt oppstå?

 

Under et av besøkene i en de IMPANDE-byggende barnhager kalt «creches»  utbrøt en av de besøkende deltakerne: «Ja, men dette er jo mer enn det vi i Norge kaller og tenker på mht  hva en barnehage er i Norge. Det er jo en svært god og effektiv måte å håndtere den total omsorgssvikt på.» Setningen har boret seg inn i meg! Det er så klinkende klart sagt om det arbeidet IMPANDE holder på med. Grunnen til denne omsorgssvikt er også åpenbar:

 • Det første slaget som den svarte befolkning i Sør-Natal fikk var når de gjennom lover i 1913 og 1953 ble isolert gjennom Aparteid-tiden i sine «home-steads eller bantustans». Denne perioden strakk seg til 70-80 år!  
 • Det andre slaget skjedde når HIV-AIDS bølgen fra 1998-2013 slo ut en hel foreldregenerasjon.
 • Det tredje slaget og tilbakeslaget skjer nå,- rett foran øynene på oss. De svarte i disse områdene blir i stor grad holdt for narr og ofte betraktes som politiske kveg, mer enn et folk som skal være med i en naturlig utviklingsprosess av et land. Dette siste kan jeg illustrere gjennom en illustrerende fortelling som høvding Inkosi Xolo fortalte meg under sitt besøk i Norge nå i mai. Under siste valgkamp reiste en sentral politiker rundt om i høvdingområdene med en lastebil med flere flotte traktorer på lasteplanet. Disse ble lovet bort til drifting av mini-farmene i de tradisjonelle høvdingområdene. Lastebilen forsvant etter det poltiske møtet videre til neste landsby.  Deretter har folket hverken sett eller hørt noe mer om dette politiske valgflesket.

 

 

Hvordan kommer omsorgsvikten til uttrykk?

Det er naturligvis mange barn i Zulu-kulturen som får god omsorg og god faglig stimulering under sin oppvekst.  Den er heller ikke lett å finne god statistikk på området.  Det kan være at IMPANDE i sitt arbeid nettopp møter færre av disse barna, og at de forsømte barna tiltrekkes og blir ledet til de institusjoner vi er med  å utvikle.  Poenget er at et barn som opplever omsorgssvikt er et barn som fortjener bedre.

For øvrig henviser jeg interesserte lesere som ønsker å gå dypere inn i dette fagområdet til en forskningsartikkel: First Steps to Healing the South African Family. References available on request from Lucy Holborn E-mail: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 I det følgende kan du finne noen eksempler på hva som alt for ofte skjer:

Et uttrykk er den tidlige tenåring som blir gravid og har liten forståelse av hva et barn trenger. Hun er kanskje selv et barn som selv er blitt utsatt for omsorgssvikt. Faren er ofte ukjent, og barnet overlates til en sliten tante eller bestemor (granny). Ofte føler slike barn seg til overs og har en dyp følelse av forlatthet.

Et annet uttrykk er moren som er arbeidsløs, sliter med alkohol og hvor barnet blir funnet forvirret vandrende omkring av en nabo som stikker innom. En slik hendelse sto jeg og noen venner midt oppe i under vårt siste besøk.

Et tredje uttrykk er  Nancy og Thame  som er tydelig unerstimulert og som for første gang fikk  en leke i hånden. Vi ga legoklosser til en barnehage som hadde et stort potensial med hensyn til å drives profesjonelt.  

Screen Shot 2017 07 15 at 17.59.23

 

Et femte uttrykk er  «Grace»  som kan sitte trygt og se ryggen til sin mor eller granny, men som ikke blir aktivt stimulert i særlig grad ut over dette.

Screen Shot 2017 07 15 at 17.59.39

 

Noen fakta om konsekvenser av omsorgs- og stimuleringssvikt:

 • Fatale konsekvenser for barns evne til å lære
 • 50% av førskolebarna i UGU-distriktet er ikke registrert av tiltak som er rettet mot stimulering av førskolebarn. Svært mange av disse barna blir tidlig overlatt til seg selv og har tapt vesentlige læringsmuligheter før enn de kommer på skolen. Eks:
  • Den faglige utvikling blant skolebarn er svak. 26% av 6-klassinger kan ikke lese
  • Den faglige utvikling, spesielt i matematikk er katastrofalt svak. I en internasjonal sammenlikningsstudie blant 145 land kommer disse distriktene på 143-plass. Dette skyldes trolig at man i den tradisjonelle Zulu-kulturen i liten grad stimulerer førskolebarn i 2-5-årsalderen på en allsidig måte- og spesielt ikke i matematikk. Ny forskning viser at å stimuere barn med tall, former og størrelsesvurderinger i 2-5-årsalderen er svært viktig for deres seinere skoleresultater på dette området.

Referanse: Christina Weiland and Hirokazu Yoshikawa: Impacts of a Prekindergarten Program on Childrens Mathematics, Language, Literacy, Executive Functions, and Emotional Skill» (2013)

 

IMPANDEs største satsningsområde 2017-2020 er å bygge barnehager og å utvikle stabene i disse barnehager til å drifte dem på et godt faglig nivå!

 • Din støtte gir barn framtidsmuligheter!
 • Din gave gjør en forskjell!
 • Din bedrift kan endre liv!
 • Bli fadder eller gi en enkeltgave!

Screen Shot 2017 07 15 at 17.59.49

 

Vi ble mottatt litt ulikt av barna i Ritas barnehage i mars.

 

 

 

 

 


III: Bli med på en unik Sør-Afrikatur i 2018!

Se Sør-Afrika både fra innsiden og som turist!

 

IV: Inntrykk og refleksjoner etter et Sør-Afrika besøk 

Innlegget nedenfor er skrevet av Ragnhild Hypher. Hun er pensjonert lærer og oversetter blant annet IMPANDES Nyhetsbrev til engelsk.

Jeg var så heldig å få en tur til Kwa-Zulu-Natal provinsen i Sør-Afrika fra slutten av mars til midten av april. Denne provinsen er engelsk dominert - i motsetning til noen av  andre provinsene som er boer-dominerte. Byer og steder langs kysten har stort sett engelske navn. Jeg som har tilbrakt noen år av mitt liv i England, måtte smile da jeg fant ut at vi skulle bo i Ramsgate, med Margate som nærmeste nabo. Begge er kjente badebyer , som også ligger ved siden av hverandre, i England! Å gå i en matbutikk eller på et supermarked var som å være i England,  de samme varene – ikke minst mat! Og «typisk engelsk» med hus omgitt av hager – MEN – hagene hadde høye gjerder som en ikke kan se over. Ofte var det piggtråd på toppen  og hageportene var låst, samt at også husene hadde gitter for vinduene – som i et fengsel… På kafeene var det hvite som var gjester og svarte som serverte….

Kyst og innland i Sør-Natal

 Men bare en km eller to innover i landet var bildet et helt annet. Her fantes det så godt som ikke hvite, og  mange av de små landsbyene bar preg av forfall og lite å ta seg til. Arbeidsledigheten er stor – og det merkes!  Impande driver jo en del barnehager i dette området. Før vi dro dit hadde jeg en forestilling om at barnehagene var for fattige barn slik at foreldrene deres kunne jobbe og tjene penger… Virkeligheten viste seg  å være en helt annen. I en av barnehagene vi besøkte med 50 barn, var det bare 2 barn som hadde det slik,  med to foreldre. De andre hadde enten bare mor – ofte veldig ung som var lite i stand til å ta godt vare på et lite barn, eller barnet bodde hos slektninger fordi foreldrene var døde (Hiv/Aids  er veldig utbredt i SørAfrika) – eller hadde reist sin vei for å søke lykken i en stor by. De som skulle ta seg av dem, hadde ofte mer enn nok med sitt eget, så dette var barn som var utsatt for en total omsorgssvikt – både når det gjaldt «kos og klem», stimulering og nok å spise. Dette kompenserer da barnehagen for – istedenfor som vi her i Norge sier at Barnehagen og skolen skal «saman med heimen» bidra til å utvikle barnet til «gagns menneske» - så ble det her «ISTEDENFOR heimen.  Heldigvis er det mange varme lokale folk som gjør en stor innsats for å hjelpe disse sårbare barna, og det er her IMPANDE trår til og bidrar med skikkelige  hus  og utstyr (leker og «pedagogiske spill « ) slik at disse barna virkelig kan få den stimulering / omsorg de så sårt trenger. Et av IMPANDES  siste prosjekt er  at en også er med på «Drop-in centres» - som i prinsippet er det samme som en norsk SFO (Skolefritidsordning) eller AKS (Aktivitetsskole). Der kan elever være før og etter skoletid, spise, få leksehjelp, mat og stimulering med diverse aktiviteter. Forskjellen er jo at mens alle barn hvor foreldrene ønsker det, tar del i dette i Norge – så er det barn uten omsorg som får komme der – oftest via  lærere som melder fra om barn som kommer sultne og /eller skitne på skole. Vi fikk være med på åpningen av nybygget til et slikt senter.  Det var hjerteskjærende å se de alvorlige, nesten apatiske ansiktene til barna som skulle være der. Jeg fikk ønske om å kanskje komme tilbake om et år og forhåpentligvis se mer liv og smil i ansiktene…

Et prosjekt som satte spor i meg..

Et prosjekt som gjorde særlig inntrykk, er «Msenti Academy» som ble startet og drives av Victor Jaca. Han er ungdomsskolelærer og opplevde stadig at flinke jenter forsvant fra skolen fordi de var blitt gravide.  Han ønsket å gjøre noe med dette frafallet og fikk hjelp til å bygge et internat der utvalgte jenter fikk bo – inkludert mat og leksehjelp mens de går på skolen, samt at de får ta del i de kulturelle aktivitetene han driver for unge i lokalsamfunnet i helgene. For å få komme på internatet –der alt de betaler for er maten – og også delta i kulturaktivitetene,  må de underskrive på å avstå fra  sex mens de er med. Han mener at kulturaktivitetene – som inneholder sang, dans, drama og tegning/maling er med på å gi dem selvtillit og øvelse i å opptre, noe som er til hjelp ikke minst ved jobb / skoleplass søknader. Gruppen hans har vunnet mange priser innen KwaZuluNatalprovinsen. Jeg var så heldig å få se en opptreden – STAS!  Heldigvis vil IMPANDE  nå gå tyngre inn med hjelp til det arbeidet Victor Jaca driver.

Inkosi med integritet

I apartheid tiden ble jo de svarte (eller lokalbefolkningen som de jo er/var) – samlet i egne områder – bantustans – med en tradisjonell leder – inkosi – som den gang fikk totalansvaret i disse områder.  Idag er Inkosis rolle endret noe. Han som er leder (høvding) i UGU-distriktet, det området IMPANDE er i,  er en «god» mann som IMPANDE jobber mye sammen med. Derfor gjorde det ekstra vondt å få høre hvordan apartheid tiden fremdeles kaster lange skygger. Før  den tiden gikk høving-området helt ned til kysten. Da apartheid ble innført, tok de hvite over kyststripen uten vederlag. Deres eiendommer/bedrifter dominerer fremdeles denne delen av distriktet, slik at det er problematisk for Zuluene å få innpass der det meste av verdiskapingen foregår….

KwaZuluNatal provinsen er utrolig vakker – og det var stort å få være der og se disse ildsjelene, som til tross for politisk vanstyre og til dels ikke spesielt god egenøkonomi, gjorde så mye for å bedre forholdene for neste generasjon. Jeg synes det er flott å få være med å gi støtte til disse!

«Det er bedre å tenne et lys enn å forbanne mørket» - «ingen kan hjelpe alle, men alle kan hjelpe noen»

 

Rolf Olsen
Leader of IMPANDE Gamalakhe Foundation

 

Slik kan du bidra:

 • Som fadder av et barn ved en av våre barnehager! Månedlig bidrag kr 250,00.
 • Ved å gi et enkeltstående beløp som IMPANDE disponerer fritt til sine utbyggingsprosjekt av barnehager, drop-in-centra etc.
 • Styrke IMPANDES Utdanningsfond. Gave til konto: 9365 20 08141
 • Ved å øremerke midler til bygging av en spesiell barnehage du ønsker å støtte over tid
 • Ta gjerne kontakt via mail om ditt ønske: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.
 • Det er skattefradrag på gaver mellom kr 500,00 og kr 25000,00. For å kunner registerere gaven trenger vi ditt personnummer.
 • Bruk VIPPS nr 28 865  eller IMPANDEs bankkonto 1201 51 98 085

 

  Dette nyhets,- fadder- og vennebrev blir utgitt 6-7  ganger i året og innholder:

 • Kort informasjon om IMPANDEs arbeid i Norge og i Sør-Afrika
 • Synspunkter på ulike sider av utviklingen i Sør-Afrika
 • Problemstillinger knyttet til effektiv bistand

Se også nettsiden impande.com. Der legges løpende ut informasjon på sidens blogg.

Å bidra til å gi barn gode  livsbetingelser  er enklere enn å reparere voksne! 

Gaver til  IMPANDEs arbeid  kan gis til konto: 1201 51  98 085. Eller til VIPPS nummer 28 865

Gave til IMPANDES Utdanningsfond kan gis til konto: 9365 20 08141

Du kan få skattefradrag for gaver over kr 500,00 og opp til kr 20 000,00: 

Ta kontakt med IMPANDE for registrering  av ditt fødselsnummer: Styreleder: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller 92 88 96 97.