Nyhetsbrev 4 - 2018

I dette brevet finner du:
I. Noen fakta om Impandes arbeid. Visste du at...
II. Utviklingstrekk i Sør-Afrika i dag
III. Oppdatering av IMPANDE ESCAPE reisen til Sør-Afrika 2019

 

I. VISSTE DU AT???

 image2

image3

Alle barn og unge fortjener en god start i livet!

Det bor ca 720 000 mennesker i UGU-distriktet. 15-20 % av barna der blir trolig utsatt for fundamental omsorgssvikt. En atskillig høyere prosentandel av dem blir understimulert, både følelsesmessig og intellektuelt. Årsakene til dette er svake eller fraværende familiestrukturer, fattigdom og kunnskapsløshet om hva barn trenger av omsorg og stimulering for å kunne utvikle sine naturgitte muligheter.
Nyere forskning forteller oss at 80 % av et barns hjernekapasitet utvikles i løpet av de første 50 måneder i livet! Denne kunnskap påvirker hva vi priroterer!
Impande har valgt en systematisk tilnærming for å forbedre barn- og unges oppvekstvilkår.
• Impande bygger og utvikler funksjonelle barnehager
• Impande bygger og utvikler drop-in-centra og for barn som “er til overs”
• Impande bygger og utvikler skole- og spesial-enheter som setter nye standarder for hvordan undervisningen skal drives

 

 image4

Hva trengs og hva blir gjennomført denne høsten?

Seks byggeprosjekt er under oppføring denne høsten! Fire av de seks prosjektene under oppføring er fullfinansiert. To av dem ber vi om din hjelp til å kunne fullføre (se nedenfor). Utfordringene er mange. Du kan velge å bidra til at små eller store konkrete prosjekter blir gjennomført. Det kan være:
• Leker og pedagogisk utstyr til en barnehage - kr. 5000 pr. barnehage
• Inngjerding og beskyttelse av barna i en barnehage - kr. 4 000 pr. barnehage
• Ute lekeapparater til en barnehage - kr. 12 000 pr. barnehage
• Utvikling/drift av en kjøkkenhage ved en barnehage - kr. 8 000 pr. barnehage
• Del- eller helfinanisering av en ny barnehage - kr. 100 000 pr. barnehage

Her er prosjektene under oppfølging

I: Ormsund Lions Club tar et stort løft og bygger et helt Drop-In-Center
Sihlosokuhle Drop-in-Center skal bygges denne høsten. Dette har flittige lokale kvinner ventet på i mange år i Ray Nkonyeni distriktet. Det bor 13 000 mennesker der. Blant disse er det 75 barn som har liten eller ingen støtte hjemmefra. Disse skal daglig kunne ha Drop-in- Centeret som sitt andre, og kanskje viktigste hjem.
Arbeide ved Sihlosokuhle ble startet for ca 10 år siden. Noen kvinner fikk låne et lite kontor av det lokale elektrisitetsverket. (se bildet)
Fra dette huset har arbeidet vokst og omfatter mange forskjellige aktiviteter:
• Omsorgs- og støtteprogram for barn
• Forebyggende arbeid i hjemmene
• Basis støtte til mat, skoleuniformer og leksehjelp
• Rådgivning og testing

image5

Kommunen har gått inn med små lønninger til flere ansatte. Driften er derfor sikret. Det nye Drop-in-Centeret vil bli bygget ved siden av den lokale idrettsplassen. Det blir interessant å følge både byggeprosessen og utviklingen ved Sihlokuhle framover! En stor takk til Ormsund Lions Club! Det vil ikke overraske meg om et samarbeid nord-sør vil ta form, og at mange flere utfordringer og muligheter til viktig innsats vil vokse fram ved Sihlosokuhle.

II: SIste byggetrinn av Siyakwazi-senteret i gang i oktober

Barn med spesielle behov, dvs barn med læringsvansker og/eller fysiske handicap, er den mest forsømte gruppen av førskolebarn i UGU-distriktet.
Siyakwazi-senteret bygges nå for nettopp å kunne støtte disse barna og deres pårørende med utstyr, avlastning, pedagogiske leker etc. Foreldre som får barn med spesielle behov (handicap) får veiledning og de får møte andre i samme situasjon. Sentret er enda ikke fullt ut finansiert. Første byggetrinn ble ferdig forrige uke, og denne uke flytter staben inn.

Her er bilder fra besøk av Siyakwazi-senterets leder i september:

image6image7

Kathy Mather-Pike er lærer og leder av arbeidet ved Siyakwazi. Hun har dedikert sitt liv til dette arbeidet, og jobber gratis. Det er 12-15 andre ansatte på heltid ved senteret. De har en lønn i størrelsesorden kr 1 600 pr måned. Dessuten er en stor gruppe av frivillige som også engasjert i arbeidet. Så langt har de drevet arbeidet fra et rom i et lite treningssenter. Nå flytter de inn i nye lokaler. På bilde er studenter fra Heron College igang med å dekorere noen rom i senteret. Byggingen, utviklingen og driften av dette arbeidet er en stor dugnad, hvor Impande er en betydelig bidragsyter.
Siste byggetrinn skal være ferdig til februar 2019. Den offisielle åpningen av senteret vil finne sted i en periode hvor mange Norge er på besøk i dette distriktet. Se Escape Travel & Impandes reise 2019 nedenfor.
Kathy kommer til Norge i slutten av september. Målet er å bygge relasjoner både til faglige og finansielle støttespillere.
Det siste byggetrinnet koster totalt kr 180 000. Vi manger ca kr 80 000 for å dra dette prosjektet i havn! Din støtte, liten eller stor, vil være kjærkommen! For øvrig følg med på Siyakwazis gode nett- og facebooksider. Disse oppdateres ukentlig: Siyakwazi.org eller benytt søkerordet Siyakwazi på facebook.

III: Ubuntu Abante. Humanitetens Center for barn og unge


Impande bygger for tiden et stort multifunksjonelt senter for barn og unge i Nqabeni. Dette er et av de mest fatttige geografiske områder som Impande jobber i. Senteret skal være et minne etter Åsleik Engmark som var en viktig støttespiller i Impande- arbeidet.

image8

 

SATSELIXIA er en stor bidragsyter til realiseringen av dette senteret. Første byggetrinn av senteret er ferdig.
Andre og siste byggetrinn skal settes igang ved årskiftet. Men før det skjer trenger Impande å sikre finansieringen. Arbeidet som skal drives fra senteret drives idag fra en lite klassisk Zulu-hytte i nærheten. Senteret skal ha følgende funksjoner:


• Barnehage & Drop-in-Center
• Treningssenter og idrettsplass
• Teaterscene
• Service-enhet for spebarnskontroll
• Senter for helse- og ernæringskontroll
• Kontorer for utadrettet sosial service i
hjemmene

 image9

Det siste byggetrinnet koster totalt kr 450 000. Vi manger ca kr 150 000 for å dra dette prosjektet i havn! Din støtte, liten eller stor, vil være kjærkommen!
Driften til senteret er sikret.

IV: Skolesenteret STEM - med ny standard for undervisningskvalitet

image10


Skoleutviklingen i de fattige geografiske områdene i Sør-Afrika er svært dårlig, spesielt i science, matematikk, IT og engineering (STEM-fagene). Jeg liker ikke å gjenta dette, men her er noen fakta hentet fra The Economist, 7. juli 2018. 80 % av lærerne på grunnskolen har lavere matematikk-kompetanse enn det vi forventer av sjetteklassinger i vår skole. Lærere som har matematikk-kompetanse prioriterer de sterkeste elevene, og det store flertall av elever faller desto mer ut av disse fagene. Eksamensresultatene er derfor jevnt over svært svake. Flertallet av elever behersker ikke de fire basis regnearter og går ut av skolen uten nevneverdig praktisk IT- kompetanse.
Et ny tilnærming og undervisningsstandard må til i disse skolefagene
I Gcilima er det fem skoler innenfor en relativt liten omkrets. Til sammen 2 500 elever fra Trinn 1 til 12 går på disse skolene. Impande har i samråd med den lokale chief og rektorene på de fem skolene, besuttet å bygge to STEM skole sentra med fokus på de fagene som er nevnt ovenfor.
Det første senteret er ferdig nå i juli. IT- og science-utstyr skal inn i skolen i august. Deretter starter rekruttering av skolesenter-koordinator. Det skal også gjennomføres en god logiistikkplanleggingen med de fem skolene. Dette prosjektet er svært krevende. Det vil trolig støte på noen uforutsette problemer i tilknytning til å få dette første STEM-senteret i Gcilima til å fungere etter sin hensikt.
Vi er svært takknemlige for at OHG, Kongshavn VGS og Hersleb VGS bidrar til finansieringen, og har tro på at dette er veien å gå for å etablere en undervisningskultur som gir elevene mestring i framtidens samfunn.

V: Entokozweni barnehage

image11
Byggingen av denne barnehagen startet i slutten av juli. Innflytting vil skje i september. Mange har bidratt til at dette prosjektet kunne settes igang. Ungdomsbedriften REACH YOU ved Oslo Handelsgym har samlet inn midler og solgt produkter til inntekt for dette prosjektet i snart et år. En stor familiegave og sponsing fra SWECO bidro til at klarsignalet til bygging kunne gis.

image12
Det er ca 40 barn som skal inn i den nye barnehagen. I dag holder de til i et lånt RDP-hus. RDP står for Reconstruction and Development Program. Dette programmet ble startet i 1994 for å bygge små boliger til husløse. Så langt er det blitt bygget 2,5 millioner av dem i Sør- Afrika. Hun som har leiet ut dette huset til barnhage har studert i Durban. Nå har hun vendt hjem. Barna har derfor ikke tak over hodet før den nye barnehagen er klar. Denne barnehagen ligger langt inne i landet nær Harding.

VI: Norlandia-barnehager på Østlandet går sammen for å bygge "toddlers of hope"


Ca 20 Norlandia-barnhager i Oslo og Omegn har denne sommeren besluttet å bidra til byggingen av en barnehage i Gcilima. Denne nye barnehagen er det ambisjoner om å løfte opp til et godt funksjonelt og faglig nivå.

 image13

Norlandia-barnehagene i Norge gjennomfører denne høsten et Go-Green-prosjekt. Ideer fra prosjektet Go-Green og barnehagefaglig komptanse håper vi skal kunne oversettes og overføres til Toddlers of Hope.
Både selve innsamlingsarbeidet til Toddlers of Hope og det faglige samarbeidet med nøkkelpersoner i Sør-Afrika vil starte i slutten av september. Planen er at byggingen av denne barnehagen skal kunne starte i oktober.

 image14

 

Kjøpe en "grønn veske"!

To unge lokale syersker, Nelly og Chonke i Munster, produserer flotte miljøvennlige vesker til inntekt for Siyakwazi-senteret! De kan benyttes på begge sider og er svært solide og vakre!
Spar miljøet! Bidra til arbeidsplasser!
Overskuddet av veske-salget går til Siyakwazi! Kjøpe en veske til deg selv og/ellergi en eller flere vesker til gaver! Kr 250,00 pr veske pluss frakt. Bestill vesker på mailadressen: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

 image15image16

 


Start din egen Facebook bursdagdsinnsamling til Impande!

 image17

Impande er nå kommet inn på listen av Facebook godkjente organisasjoner som man kan lage sin egen bursdagsinnsamling til. Impande helt siden oppstarten fått finansielle støtte ved at mange venner har bedt om en gave til Impande i stedet for til seg selv når de har feiret sin bursdag! Dette har også vært tilfelle i tilknytning til jubileer, bryllup og begravelser.
Nå er dette enklere en tidligere å gjennomføre slik innsamling hvor også facebook-venner får være med! Takk til Ingun Ranøyen som satte oss i sving med godkjenningen og som var den første som benyttet denne innsamlingskanalen!

Tur til Sør-Afrika 2019

Impande arrangerte i februar i år en turistreise til Sør-Afrika sammen med ESCAPE Travel. Dette var en pilot-reise under overskriften: Se Sør-Afrika både fra ytter- og innersiden! 35 personer var med på reisen. Tilbakemeldingene fra deltakerne er entydige: Reisen ble helt unik! Deltakerne sittter igjen med sterke inntrykk både fra de lyse og mørke sider av Sør-Afrika. Impandes prosjektbesøk og møter med ”dyrene i Afrika” var blant de mangehøydepunktene. Fellesskapet som bygget seg opp blant deltakere ble også unikt.

image18

Neste års reise til Sør-Afrika blir satt opp fra: 15 februar til 1. mars. Programmet for denne reisen ligger ved. Påmelding direkte til ESCAPE Travel.

Klikk her for reisebrosjyre

 


Bli Impande-venn 2018

 image19

De faste givere er ryggraden i Impandes arbeid!

Send din mail til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. og fortell hva du ønsker å bidra med!

Impandes kontonummer er: 12 01 51 98 085. Vipps: 28865
Det gis skattefradrag på gaver til Impande mellom over kr 500 og opp til kr 40 000 i 2018! Ønsker man skattefradrag for gaver må Impande få fødselsnummer, navn og adresse fra giveren. Denne informasjonen blir naturligvis håndtert ihht. norsk lovgivning.

 

II. NOEN UTVIKLINGSTREKK I SØR-AFRIKA I DAG

 

Økonomiske trekk
Det kom som et lite sjokk på mange at Sør-Afrikas BNP viste nedgang i første kvartal 2018. Samtidig kunne ikke analytikere identifisere mange tegn til at andre kvartal 2018 ville komme bedre ut enn det første. Men president Ramaphosa har satt igang et svært offensivt arbeid overfor Sør-Afrikas største handelspartnere Nigeria, De Forenede Arabiske Emirater og Saudi-Arabia. Sør-Afrika kjøper 47 % av sin olje fra Saudi-Arabia. Den 12. juli kom den første store gledesmelding derfra: Saudi-Arabia vil investere opp mot 100 milliarder kroner i fornybar energi i Sør-Afrika. Tre dager seinere kom det en liknende melding fra De Forenede Arabiske Emirater. Dette kan bety svært mye for utviklingen av Sør-Afrika. Landet har møtt svært liten internasjonal investeringsvilje de siste årene. Sør-Afrika er også ferd med å utvikle en aggressiv vekstplan sammen med Nigeria. Nigeria er nå den største økonomien på det Afrikanske kontinent. Sør-Afrika er nest størst. Denne uken har også Kina meldt sin interesse for å gjøre investeringer av samme størrelsesorden i Sør-Afrika. Det er ikke kjent hvilke typer prosjekter Kina ønsker å gå inn i.

image20

Gruvedrift
Vi i Norge kjenner Sør-Afrika som en nasjon hvor gruvedrift er en sentral industrigren. Den generelle utviklingen i denne sektoren har desverre vist 2,6 % nedgang det siste året:
• Nedgang i utvinning av gull 16,2%
• Nedgang i utvinning av kull 4,2%
• Nedgang i utvinning av magnesium 2,3%
• Oppgang i utvinning av platina 9,6%

image21

Sør-Afrika er det for tiden en meget intens offentlig diskusjon knyttet til utvikling av et nytt Mining Charter. Dette Charteret skal regulere eierstrukturen og styringsstrukturen innen gruvesektoren. Dersom Charteret blir besluttet i sin nåværende form, vil det innebære store overføringer av både makt og penger til den svarte befolkningen i Sør-Afrika. Diskusjonene og utryggheten knyttet til denne prosessen kan forklare mye av den manglende vilje til ny- investeringer i denne samfunnssektoren.
Samtidig sliter Sør-Afrika med et betydelig etterarbeid og en miljøutfordring knyttet til de ca 6000 gruver som er tømt, men hvor ikke oppryddingen er gjennomført på en miljø- og sikkerhetsmessig forsvarlig måte.

image22

Landbruk og landreform
Loven, The Native Land Act fra 1913, danner grunnmuren i jordfordelingen i den sørafrikanske samfunnsmodellen. Denne loven gjorde det umulig for afrikanere å kjøpe og eie jord utenfor avgrensede reservater. Disse reservater var begrenset til 7,4 % av Sør-Afrikas areal. Denne prosentfordeling er seinere blitt justert noe, men ca 73 % av Sør-Afrikas beste landbruksarealer er forsatt på få hvite hender. Ramaphosa gjentar jevnlig at han vil prioritere arbeidet med å befri ”oss svarte” fra fortidens urett, bitterhet og smerte. Slagordet som blir benyttet er: Konfiskering av land uten kompensasjon! På de eiendommer som skal konfiseres drives det i dag svært efffektivt industriellt. Det er over hode ingen subsidiering av landbruket i Sør-Afrika. Vi snakker her om et av verdens mest effektive landbruksindustrier. Ca 40 000 større landbrukseiendommer vil kunne bli berørt av konfiskering. Men det selvsagt svært mange betenkeligheter og store uløste problemstillinger knyttet til denne strukturendringen. Det største problemet er knyttet til hvordan man har tenkt å sikre kompetanse til effektiv drift av disse eiendommer etter at staten har konfiskert dem?
Det siste året har også sukkerindustrien i Sør-Afrika ropt krise. Brasil og De Forende Arabiske Emirater har dumpet statlig subsidiert sukker inn i Sør-Afrika. Det er ca 26 500 arbeidsplasser i denne industrigren. De har følt seg truet av manglende statlig importforbud og vilje til subsidiering.

Bensinprisene
Bensinprisene i Sør-Afrika har steget kraftig siden jul. Dette går ikke upåaktet hen verken i Taxi-industrien, i mellomklassen som har skaffet seg privatbiler, eller hos fattigfolk. Protestene har vært ukontrollerte, ikke minst mot økende bom-avgifter. I Gauteng, dvs Johannesburg/Pretoria området har svært mange bom-avgifter blitt fjernet. Dette som en følge av de heftige protester og «ville» aksjoner.

image23
Taxi-industrien og Taxi Drivers Association, TDA, i Sør-Afrika er mektig. Den er også vært preget av med mye bruk av vold. TDA krever en nedgang i bensinprisene på ca 35%. Landets ca 120 000 taxi-busser eies av en mindre gruppe taxi-eiere (taxi- entreprenører). De tjener gode penger.

 

Disse eiere har veltet de økte drivstoffutgifter over på taxi-sjåførene. Disse sjåførene setter så opp billettprisene, og de fattige får mindre og rutte med. Dette er en tikkende bombe. Politikere forsøker å roe gemyttede, men de må trolig komme med flere prisavslag for å unngå sosial uro. Transport er et følsomt knapphetsgode i et samfunn med store sosiale forskjeller.

Utbetaling av sosial støtte til de fattige
Ca 17 milloner av Sør-Afrikas befolkning mottar sosial støtte, Social Grants, i en eller annen form. Dette er basis midler til overlevelse, ikke minst til de mange arbeidsledige. Denne sosiale støtte har så langt blitt utbetalt i kontanter. På enkelte dager i hver måned kan man se lange køer utenfor postkontorene. Der mottar folk sin lille pensjon eller en minimums sosial støtte. Grunnpensjonen er på ca kr 960,00 pr måned. Jeg undrer meg ofte på hvordan det er mulig å overleve på dette beløpet. De fleste sier: We are struggling! I praksis betyr et liv fra hånd til munn med maisgrøt (Milli Meal) som basis kosthold. Søk Milli Meal på You- Tube så finner gode presentasjoner av hva dette er.

image24
De pansrede bilene, som har transportert kontanter ut til ulike deler av landet, har hyppig vært mål for brutale ran. Når er man i ferd med gå over fra kontant utbetaling til elektronisk kort-utbetaling av pensjoner og sosiale støtteordninger. SASSA-kortet vil trolig fra nå av fungere både som praktisk, effektivt og symbolsk viktig verktøy både for stat og den enkelte mottaker av støtte.