Nyhetsbrev 3 - 2018

I dette brevet finner du:

I. IMPANDE nytt - ute og hjemme
II. Hvordan har president Ramaphosa ledet sine første 100 dager?
III. Blli med på IMPANDE ESCAPE reisen til Sør-Afrika 2019

I. IMPANDE NYTT - UTE OG HJEMME

Impande Ung
Den 22. mai kom en gruppe ungdommer for første gang sammen for å danne sitt Impande felleskaps- og arbeidsforum.
Dette forum vil være
- en møteplass for ungdomsutveksling nord-sør
- en møteplass for vennskaps-, nettverks- og egenutvikling
- en møteplass for å utvikle IMPANDE-idéen/-arbeidet
- en møteplass for prosjektarbeid

Vi i Impande-ledelsen er tilretteleggere. De unge selv finner sin egen vei! Og de er engasjert i å leve Impandes kjerneverdier:

 • We engage and mobilize people
 • We believe in tangible outcomes based on direct relations
 • We take pride in being professional and efficient volunteers

Det blir spennende å følge gruppen videre. De samles i Riddervoldsgate 4,3. etg (nabo med Statsministeren) noen ettermiddager/kvelder gjennom året! Interesserte kan ta kontakt: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

image2

Flott ungdom møtes til Impande Ungs første møte

Første byggetrinn av Siyakwazi er ferdig


Barn med spesielle behov, dvs barn med læringsvansker og/eller fysiske handicap er den mest forsømte gruppen av førskolebarn i det området hvor IMPANDE arbeider.
Siyakwazi-senteret bygges nå for nettopp å kunne støtte disse barna og deres pårørende med utstyr, avlastning, pedagogiske leker etc. Foreldre får veiledning og de får treffe andre i samme situasjon. Sentret er enda ikke fullt ut finansiert. Første byggetrinn ble ferdig forrige uke og denne uke flytter staben inn.

image3image4

Kjøpe en "grønn veske"

image5

T

o unge lokale syersker i Munster, Nelly og Chonke, produserer flotte miljøvennlige vesker til inntekt for Siyakwazi-senteret! De kan benyttes på begge sider og er svært solide og vakre!
Spar miljøet! Bidra til arbeidsplasser!
Overskuddet av veske-salget går til Siyakwazi! Kjøpe en veske til deg selv og/eller gi en eller flere vesker til gaver!
Bagene koster kr. 250,- og kan bestilles på mailadressen: Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. 

image6

 

Start en Facebook bursdagsinnsamling til Impande!

image7Impande er nå på på listen over Facebook-godkjente organisasjoner, slik at man nå enkelt kan opprette sin egen innsamling til Impande. Impande har siden oppstarten fått finansielle støtte av venner som har bedt om en gave til Impande i stedet for til seg selv når de har feiret sin bursdag! Dette har også vært tilfelle i tilknytning til jubileer, bryllup og begravelser. Takk til Ingun Ranøyen som satte oss i sving med godkjenningen og som var den første som benyttet denne innsamlingskanalen!

 

 

Hannes Shelter utvides


Nå er byggingen av en ny avdeling ved Hannes Shelter nettopp kommet igang. Denne avdelingen skal romme kontorer for psykologisk og juridisk bistand. Bistand av denne type skal primært ytes til kvinnene ved senteret. Men hvis kapasiteten tillater det, vil lokalbefolkningen også kunne oppsøke slik hjelp. Den nye avdelingen vil derfor få en separat inngang, slik at ulike målgrupper ikke forstyrrer hverandre.

 image8image9

image10image11

 

Den nye avdelingen vil være ferdig bygget i løpet av oktober, og tjenestene skal starte fra 1.1. 2019. Dette er et betydelig økonomisk løft som både Jon Vegard Lervågs Minne og Hannes Minne står sammen om. Gaver til Hannes Sehlter kan gis til bankkonto: 2280 36 52361 eller Vipps 92359! Gaver til Jon Vegards Minne kan overføres til bankkonto: 3910 43 08574.

Det er nettopp investert i en bil til senteret. Den blir benyttet til matinnkjøp, legebesøk og ikke minst til gjennomføringen av Out-reach-programmet. Dette er forebyggende program som foregår ute i distriktets mange hundre skoler og institusjoner.

Ormsund Lions Club viser vei


Ormsund Lions Club har tidligere finansiert byggingen av en enkel barnehage ved navn: Kayalethu No2. Denne uken fikk jeg en mail hvor de gav klarsignal til at de vil finansiere et Drop-in-Center for barn også. Senteret heter Sishlosokuhle og byggingen vil starte i løpet av sommeren.

Lions distrikt Oslo viser vei


Under et distriktsmøtet på Ulsrud VGS i april ble SATSELIXIA tildelt en gave fra Lions Oslo på kr. 10 000,- for sitt sosiale samfunnsansvar. SATSELIXIA og IMPANDE løfter sammen for å virkeliggjøre Ubuntu Abande-senteret, og pengene blir kanalisert til dette formål.

Oslo Soroptimistklubb viser vei

Oslo Soroptimistclubb har bidratt med støtte til to prosjekter: kr 10 000,- til utvidelsen av Hannes Shelter og kr 10 000,- til gruppen av kvinner som jobber hardt for å gjøre produksjon av skoleuniformer til sitt levebrød.

Flere Rotary clubs viser vei

 • Brumunddal Rotary Club har tatt på seg ansvaret for å bidra til byggingen av Ikusasa Lihle Creche med kr 80 000,-!
 • Sandvika Rotary Club arrangerte i April en stor konsert i Helgerud kirke til inntekt for bygg- og utstyr til Siykwazi-senteret! Vel kr 100 000,- var netto-resultatet!

Stor takk til disse gode samarbeidspartnere!

Partnerskapet mellom Norlandia Barnehagene og Impande tar form


Impandes styret har denne vinteren utviklet et nytt strategisk element. Det kalles- Kompetanse- og kulturutveksling nor-sør.

image12

image13

En viktig samarbeidspartner i arbeidet med å gi denne strategien innhold er Norlandia-barnehagene. Vi sammen legger opp til:

 • Kompetanseutveksling mellom norske barnehager og Creches som Impande har bygget i Ugu distriktet
 • Fredkorpsutveksling
 • Kultururtveksling

Konkret utdyping og videre planlegging av dette arbeidet skjer i september. Fire sentrale representanter fra Network Action Group og Siyakwazi i Sør-Afrika kommer til Norge. 

Det vil bli en tettpakket arbeidsuke med planlegging og utvikling av rammer for utvekslingen, samt besøk til institusjoner og deltakelse i Norlandia prosjekt: Go Green!

 

Bli Impande-venn 2018!
De faste givere er ryggraden i Impandes arbeid!
 • Impandes visjon er å gi barn fra fattige kår framtidsmuligheter
 • Impande kjennetegnes ved å mobilisere folk ute og hjemme til frivillig innsats
 • Impande leverer konkret og effektiv bistand
Send din mail til Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. og fortell hva du ønsker å bidra med!
I. Andel i til bygging av en barnehage. Du velger selv størrelen på din andel
II. Fast månedlig støtte
III. Starte innsamling blant venner eller i et lag til et spesifikt prosjekt. Ta kontakt for å få tilsendt presentasjon av ulike prosjekt som venter på å bli realisert.
Impandes kontonummer er: 12 01 51 98 085. Vipps: 28865
Det gis skattefradrag på gaver til Impande mellom over kr 500,00 og opp til kr 40 000,00 i 2018! Ønsker man skattefradrag for gaver må Impande få fødselsnummer, navn og adresse fra giveren.

 

II. HVORDAN HAR PRESIDENT RAMAPHOSA LEDET SINE FØRSTE 100 DAGER?

 

President Ramaphose ble valgt til Sør-Afrikas president i februar. I lettelsen etter å bli kvitt president Zuma fulgte en bølge av håp og optimisme. Jeg hørte hans 2-timers innholdsrike og retorisk meget gode inntredelsestale. Den bidro sterkt til denne optimisme. Hva har så skjedd på ulike politiske områder i løpet av de første 100 dagene under Ramaphosa?

image14

Politisk Styring/Governance


Ramaphosa lovet å stille de lederene i sentrale offentlige organ som hadde bidratt til korrupsjon, vanstyre og «state capture»/statsran ansvarlig.
Mange mente umiddelbart etter innsettelse av hans nye regjering at han ikke var tydelig ok i sin utskifting av statsråder. For mange hadde «svin på skogen» til at han kunne lykkes med å bekjempe korrupsjonskulturen. Mange illusterte denne kritikken ikke minst ved å peke på finansminister Gigabas forhistorie.
Men Ramapohsa har begynt å ta grep: Lederen av South African Revenue Service, SARS, Tom Myane ble i mai suspendert fra jobben og utsettes nå for en disiplinær høring.

Økonomi

Sør-Afrikas økonomi har de ti siste år lidd av svak vekst og høy arbeidsledighet. Ramphosa har satt nye mål med hensyn til å tilrekke seg investeringsvillig kapital til landet. Jobb til unge har hatt størst fokus. To effekter har man så langt sett: Forbrukertilliten er blitt rekordstor, og den Sør-afrikanske pengeverdien, Rand, er blitt noe styrket.

Sikkerhet og rettferdighet

Dette er året skal vi få til en positiv vending mht. å styrke troverdigheten til våre offentlige etater, sa Ramaphosa under tiltredelsestalen. Men har han tatt seg munnen for full? Dette er jo lettere sagt en gjort. Den politisk voldelige kulturen innad i Ramaphosas parti ANC er sterk. Bare siden jul er ca. 30 politisk motiverte mord blitt utført, de fleste i QuaZulu Natal. To av dem i næromrdet hvor Impande arbeider. Men noen grep er tatt: Lederen for State Secruity Agency DG, Arthur Fraser, er flyttet til politietaten, og Ramaphosa har lovet å etablere en uavhengig National Prosecuting Authority, NPA.

Halvstatlige virksomheter

De store halvstatlige virksomhetene i Sør-Afrika, State-owned-entreprises (SOEs) har vært et pengesluk for statskassen, og de er kjent for å være dårlig ledet. De fire største er ESCOM (strøm- og energileverandør), SAA, South African Airline, Transnet (transport-, gods-selskap) og Prasa (togpassasjerselskap). Så langt har Ramaphosa gjort rent bord i Prasa. Både styreleder og sentale direktører har trukket seg.

Utdannelse

Dette området er en het potet i Sør-Afrika. Inten land på dette kontinentet har investert så mye i utdannelse og skole som Sør-Afrika og samtidig fått så lite ut av pengene. Ramaphosa erklærte i desemer 2017 fri utdannelse for alle fattige studenter. Denne måneden presenterer Ramaphosa ut en plan mht. til hvordan finansieringen av den høyere utdannelse for de fattige studenter skal kunne dekkes.

Landbruk og landreform

Det mest aktuelle politiske temaet på dette området har vært om man skal kunne ekspropriere landbrukseiendommer uten kompensasjon. I sin intredelsestale sa Ramaphosa at dette temaet vil ha høy prioritet for å kunne befri oss fra fortidens bitterhet og smerte. Det siste på dette politiske området er at parlamentet etterspør hvordan framdriften i utredningen av «ekspropriasjon uten kompensasjon»-saken er.

Gruvedrift

Vi ønsker å se gruvedrift som en soloppgangsindustri, sa Ramaphosa i tiltredelsestalen. Han lovet også å intensivere engasjementet med alle parter, dvs stake-holders, i denne industrien. Dette ble sagt på bakgrunn av at denne industrien har vist en nedadgående trend med lave investeringer de siste 10-20 årene. Ministeren for gruvedrift har lovet å legge fram et Mining Charter i slutten av juni.

Helse og omsorg

Fokus på en helsefremmende livssstil var et av slagordene i Ramaphosas inntredelsestale. Selv har han, som politiske symbolhandling, gjennomført sin regulære morgentrim både i Cape Town og Soweto. Disse handlinger er blitt mottatt med ovasjoner blant folket. På dette feltet har han også gjort følgende:

 • Fornyet en kreft- og HIV/Aids kampanje
 • Nye tiltak er satt igang rettet mot de mest sårbare gruppene i samfunnet
 • R 4,2 milliarder er blitt avsatt til disse tiltakene

Siste nytt er at Ramaphosa forsatt gjør sin morgentrim og sin spasertur i Soweto!

Sluttkommentarer

Man skal absolutt ikke avskrive at Ramaphosa over tid vil få til betydelige positive samfunnsforbedringer, men slike endringer er ikke gjennomført i en fei. Et mindretall av folket er optimistiske, mens de fleste har lagt seg mer på en «vent-og-se-holdning». De har opplevd alt for mange politiske skuffelser siden 1994, til at de denne gang også hiver seg på ovasjonsbølgen. Den politiske retorikken i dette landet har ofte vært løftepreget, mens evnen til å transformere løfter til handlinger har vært svakere. Siden 2000 har derfor folkets generelle tillit til politikere sunket drastisk, mens de lokale tradisjonelle ledere (høvdinger) i samme tidsperiode har fått større tillit.

De store indre spenninger og ditto politiske mord innad i ANC (ca. 30 i tallet dette året) og den stigende arbeidsledighet blant ungdom gjør Ramaposas politiske reise svært krevende. To av tre ungdommer under 25 år finner for eks. ikke jobber. Det var derfor ikke vanskelige for opposisjonsleder Maimane sist uke å finne kraftig ammunisjon til sin kritkk av Ramaphosas første hundre dager.

III. BLI MED PÅ IMPANDE ESCAPE REISEN 2019

Impande arrangerte i februar i år en turistreise til Sør-Afrika sammen med ESCAPE Travel. Dette var en pilot-reise under overskriften: Se Sør-Afrika både fra ytter- og innersiden! 35 var med på reisen. Tilbakemeldingene fra deltakerne er entydige: Reisen ble helt unik! De sitter igjen med sterke inntrykk både fra de lyse og mørke sider av Sør-Afrika. Impandes prosjektbesøk og møter med ”dyrene i Afrika” var blant de mange høydepunktene. Fellesskapet som bygget seg opp blant deltakere var også unikt.
For mer informasjon klikk her