Nytt bygg reises på Mplelewa School

Bygningen skal huse førskoleklassen ved skolen. Førskolebarna holder i dag til i en liten, sliten bygning laget av tørket kumøkk.DSC005931De nødvendige midlene for dette er skaffet til veie fra skoleinnsamlingene.