Om oss

Om oss

Etablert i 2005 som Gamalakhe Development Centers Støtteforening. Startet som svar på en konkret henvendelse fra en lokal kirke i Sør-Afrika som ønsket å gjøre noe for HIV/AIDS rammede barn og familier. Fokus på å støtte og stimulere barn og unges vekst og utvikling i UGU District i Sør-Natal. UGU District har 720.000 innbyggere, hvorav 50% er under 20 år, og er området i Sør-Afrika som er hardest rammet av HIV/AIDS epidemien. Vår filosofi er å skape vesentlig og varig endring med små ressurser. Vi driver ikke nødhjelp, men støtter grasrotprosjekter med lokal forankring. Bærebjelken i arbeidet er frivillig innsats. Så langt er det blitt levert 23 prosjekter rettet mot å gi barn og ungdom en bedre framtid. Arbeidet finansieres gjennom innsamlingsaksjoner, bedriftsstøtte, fondsstøtte og donasjoner fra enkeltpersoner.

Impandes utdanningsfond

Fondet ble etablert i 2013 ifb. med Leviatas planlagte jordomseilingsprosjekt og forvaltes av Impande Gamalakhe Foundation Norway (GFN). Jeg har satt meg som mål og bidra med kr. 1 mill. til fondet før, under og eventuelt etter at seilasen er gjennomført. Det gjelder å tegne givere som bidrar med et fast beløp pr. mnd. i 10 måneder fom. 15.sept. 2015 eller for givere som tegner seg etter avreise: 10 mnd. fra den dato man har inngått giveravtalen. Naturligvis er det også mulig å gi direkte til fondet.

Les mer …

Arbeid blant ungdom

Fotballgrupper

Ved Munster Development Center er det en mindre fotballplass. Her møtes barn- og ungdom neste hver ettermiddag og kveld for å spille fotball.

Les mer …

Etiske retningslinjer

Styret vedtok etiske retningslinjene i møte 17.08. 2009 og har senere foretatt enkelte tekniske endringer. Retningslinjene har i 2015 nedenstående ordlyd.

Les mer …