Oppussing av klasserom ved Jerico Primary School

 

Høsten 2009 besluttet elever ved Fagerborg videregående skole, FVG , at også de skulle bruke midler fra sine årlige innsamlingsaksjoner til konkrete skoleprosjekter i Gamalakhe. De midlene som ble samlet inn i 2009, ble brukt til å pusse opp klasserommene ved Jerico barneskole.