Partner

Partner

Tanken om partnerskap, er en av IMPANDEs grunnpilarer når det gjelder arbeidet i Sør-Afrika. Impande er opptatt av at de midlene som investeres skal balanseres mot en avtalt lokal aktivitet. En aktivitet som følges opp og som kan dokumenteres. Når begge parter på denne måten yter ut fra sine respektive ressurser, oppstår et forpliktende og likeverdig partnerskap i stedet for en gi- og få-relasjon med den ubalansen slike forhold innebærer.

På samme måte som i Sør-Afrika, er vi opptatt av å etablere forpliktende partnerskap her hjemme i Norge som basis for Impandes utviklings-arbeid. Vi har derfor knyttet til oss en rekke bedrifts- og prosjekt-partnere.

Bedriftspartnere

Flere norske bedrifter, organisasjoner, fond og institusjoner har valgt Impande som sin kanal for et årlig sosialt bidrag. Valget er gjort ut fra vurderingene om at IMPANDE driver et svært kostnadseffektivt, lokalt mobiliserende og forpliktende arbeid mot sårbare grupper fattige barn og unge i Sør-Natal provinsen. De bedriftene, fondene og institusjonene som på denne måten årlig bidrar med små og større beløp, kaller vi IMPANDEs bedriftspartnere.

Et bedriftspartnerskap kan dreie seg om:

  • Å gi et fast årlig beløp til IMPANDE, for eksempel til jul
  • Gjennomføring av bedriftsinterne presentasjoner og foredrag om prosjekter og Sør-Afrikas utvikling
  • Tilrettelegging for at ansatte kan reise til Sør-Afrika og besøke prosjektene bedriften støtter
  • Muligheter for bedriften til å synliggjøre sitt sosiale engasjement på en konkret måte

IMPANDE får også jevnlig ikke-øremerkede gaver fra enkelte givere og bedrifter. Disse gaver gis i tillit til at IMPANDEs arbeidsformer er preget av effektiv og smart bistand. IMPANDE anvender slike gaver til  realiseringen av IMPANDEs  strategi for tidsrommet 2016 - 2020. Dvs fokus på bærekraftige utviklingstiltak mot sårbare barn og unge i UGU distrikt.

Prosjektpartnere

Noen bedrifter, fonds, institusjoner og til og med enkeltpersoner ønsker å arbeide mer integrert med IMPANDE. Da inngår vi gjerne det vi kaller et prosjektpartnerskap.

Som prosjektpartner inngår du, din bedrift, organisasjon eller stiftelse et tett samarbeid med Impande for å å realisere et spesielt prosjekt.  Etter ønske kan da prosjektet merkes med bedriftens branding eller andre visuelle effekter som viser hvem som bidrar til prosjektets gjennomføring.

Hvordan etableres et slikt prosjekt? I de fleste tilfelle skjer det på denne måten:

IMPANDE  i Norge har  gjennom sin Sørafrikanske enhet, IMPANDE Yotshani, utviklet en rekke konsepter som venter på samarbeids-partnere og sponsorer fra Norge. I perioden 2016-2018 håper IMPANDE Norge å finne prosjektpartnere til følgende konsept:

  1. Bygging av seks Drop-in centra for sårbare barn og unge. Se egen konseptbeskrivelse under følgende tittel på vår nettside: Vårt arbeid
  2. Bygging og rehabilitering av 25 barnehager/ creches
  3. Bygging av et sport, dans og musikk-senter for jenter (Msenti Group)
  4. Investering i Computer-labs ved en rekke skoler
  5. Gjennomføring av utviklingsprogram for førskoleansatte (ICDP)
  6. Bygging av helseklinikk

Prosjektene realiseres gjennom et kontraktuelt samarbeid hvor begrensede bidrag utløser lokal innsats med påfølgende bærekraftig og varig driftsstøtte fra det offentlige. Prosjektpartneren får kontinuerlig informasjon om prosjektets utvikling, og de involverte får ofte et personlig forhold til “sitt prosjekt”

Enkelte prosjekt utvikles fra grunnen av i tett samarbeid med den norske partneren. Prosjektpartneren velger selv hvordan dette sosiale engasjementet skal komme til uttrykk innad i bedriften eller utad mot kunder og samarbeidspartnere.

Bankkonto: 1201 51 98 085