Partnere

I Sør-Afrika

NAG, Network Action Group, er en paraplyorganisasjon som identifiserer, søtter og utvikler lokale grassrotinitiativ i UGU distrikt i KwaZulu Natal. Ca 350 lokale initiativ er medlemmer i NAG. NAG har på denne måten meget god kunnskap om hvor nøden er størst og hvor det er størst sannsynlighet for å lykkes med utviklingstiltak blant barn og unge.

IMPANDE Youtshani er vår lokale samarbeidspartner i Sør-Afrika. IMPANDE, Gamalakhe Foundation Norway har to styrerepresentanter i IMPANDE Youtshani. I styret er det også to representanter fra NAG, den lokale Chief Xolo og representater fra DSD, Department of Social Development. Impande Youtshani, identifiserer nød og utviklingsbehov, utvikler konsepter, initierer og følger opp prosjekter som det er funnet sponsorer og finansiering til. Alle Impander Youtshanis prosjekt har fokus på partnerskap mellom lokale krefter og finansiell støtte utenfra. Disse prosjektene skal være selvbærende kort tid etter at de er i operativ drift.

Sunny Maintenance LTD, er vår lokale byggemester i UGU distriktet. Dette firmaet bruker lokale ansatte og har så langt levert 12 byggeprosjekt for Impande Gamalakhe Foundation Norway. Alle prosjekt er levert i henhold til definert kravsspesifikasjon og avtlat tidsramme.

Munster Development Center, MDC, er bygget og fullfinansieres drifsmessig fra Norge. Senteret driver et omfattende arbeid både blant barn og vokse 7 dger i uken. Senteret benyttes til barnehage, førskole, syskole, idrettsarbeid, kirke etc. Senteret fikk i 2015 ordførerens pris for det best drevne senter for barn og unge på Sør-kysten Natal.

I Norge

Sponsorer

I Norge har IMPANDE en rekke trofaste partnere som sponsorer. Her er noen av de største:

- Oslo Handelsgymnasium

- Blindern Videregående Skole

- Gystadmarka Skole

- ISAS. Inge Steenslandsfondet

- Møllergruppens- GRETAS utviklingsenhet

- Løvenskiold Vækerø

- Sandvika Rotary Club

- Ormsund og Røa Lions klubber

- Anna Jebsens Minde

- Klaveness Group

Gamalakestiftelsens Utdanningsfond

Dette utdanningfondet er intitiert av seileren, Jan Eirik Breen. Han driver i tidsrommet 2014 og ut 2016 et omfattende innsamlingsarbeid til fondet, og har som mål og bygge fondet til en startkapital på en million kroner.

Fondet deler i 2016 ut sine første 8 Entry-fee-stipender til kommende sjømenn som skal få sin utdannelse gjennom SAMTRA, South Africa Maritime Recruitment Association, og sitt arbeid på Klaveness Shipping sin skipsflåte.

Hannes Minne

For tiden bygger organisasjonen, Hannes Minne, i Norge ut et senter mot kvinnevold i Gcilima i UGU distriktet. Impande Gamalakhe Foundation er byggherre for senteret. Dette skal offisielt bli åpnet i påsken 2016.

R-BUP Østlandet

R-BUP Østlandet har bidratt med betydelig kompetanse og finansiellt støtte til at utviklings- programmet ICDP, International Child Development, er blitt gjennomført og forankret lokalt i UGU distriktet. Årets program i 2015 drives av loakle krefter og kompetansehever ca 24 sosialarbeidere ved 6 drop-in-centra i distriktet.