Skoleutvikling

Skole til skolekontakt mellom Norge og Sør-Afrika

IMPANDE har siden 2008 drevet omfattende arbeid med utbygging og rehabilitering av skoler i Gamalakhe og omegn.

Tre skoler i Norge er bidragsytere og samarbeidspartnere i dette arbeidet er:

Oslo Handelsgymnasium

Blindern videregående skole (Tidligere Fagerborg Videregående skole)

Gystadmarka skole i Ullensaker kommune

Til sammen 9 skoler i Gamalakhe og omegn har fått bistand fra disse tre norske skoler. Listen nedenfor sier noe hva som er oppnådd

1. Mthushi High School Resultat: Nytt IT-laboratorium for 24 elever Midler fra Fagerborg/Blindern videregående skole

skole1

2. Mcushwa High School Resultat: Nytt IT-laboratorium for 24 elever og en ny skolefløy med to nye klasserom er bygget Midler fra Fagerborg/Blindern videregående skole

skole2

3. Imbizane Primary SchoolResultat: Nytt kjøkken og nytt bibliotek

skole3

4. Ikwezilokuza Primary ShoolResultat: Total fornyelse og utvidelse av skolen. Fire nye klasserom, nytt kontorbygg og rehabilitering av 6 klasserom

skole4

5. Mlonde Secondary SchoolResultat: Nytt laboratrium og nytt IT-Lab. 35 stipendier er gitt til elever ved denne skolen

skole5

6. Mphelelwa Primary School Resultat: Ny skolefløy for Grade R Midler fra Fagerborg/Blindern videregående skole

skole6

7. Jerico Primary School Resultat: Nytt bilbiotek of rehabilteringav 16 nye klasserom Midler fra Fagerborg/Blindern videregående skole

8. Mhlanbe Mhlangeni Secondary School: Resultat: Ny skolefløy.Fire klasserom for Grade 10-12 Midler både fra OH og Fagerborg/Blindern videregående skole

9. KwaMa Soscwha High School: Resultat: Total rehabilitering av hele skolen

skole9

IMPANDE ønsker flere norske skoler inn som partnere i arbeidet med å gi unge i Sør-Natal en bedre skolehverdag!