Utdanningsfond

Utdanningsfond

IMPANDE er i ferd med å etablere et utdanningsfond for utdanning av ungdom i Kva Zulu Natal. Impandes utdanningsfond. Målsettingen er et fond bestående av minimum 1 million kroner. Den årlige avkastningen skal deles ut i form av stipend eller på annen passende måte til ungdom som kan dokumentere kostnader ifb. med utdanning på videregående nivå eller høyere. Tilskudd til etablering av egen virksomhet kan også tilgodesees. Alle tildelinger gjøres i henhold til fondets vedtekter som ble vedtatt 1.desember 2013.

Med Impandes Utdanningsfond, videreutvikler stiftelsen sin strategi som innebærer at hoveddelen av virksomhet skal rettes mot barn og unge. Etter forhåpentligvis gode år i barnehager og skoler, bygget eller utviklet med støtte fra Impande, får nå unge voksne muligheten til å utdanne seg videre ved å søke om støtte fra fondet. Dette er sannsynligvis også den eneste sjansen de fattige ungdommene i Kva Zulu Natal får til å skaffe seg utdanning.

Impandes Utdanningsfond støtter allerede i dag 7 studenter. Dette er studenter som har fått plass på en to års mekanisk høyskole-utdanning fra januar 2016. Etter fullføring av dette studiet, er de garantert videre maritim utdanning betalt av et samarbeid mellom Klaveness Shipping og Sør-Afrikanske sjøfartsmyndigheter. Klaveness har nemlig bestemt seg for å rekruttere en betydelig andel av sine sjøfolk fra Sør-Afrika i framtiden. Dessuten har rederiet forpliktet seg overfor Impande ved å prioritere de studentene som er tildelt stipend fra Utdanningsfondet. Naturligvis under forutsetning av at de gjennomfører den maritime utdanningen med bestått.

Fondet er som nevnt under etablering. Du kan lese mer om hvordan det kom i stand ved å klikke på Jordomseilingsprosjekt eller leviata.no. På leviata.no, kan du også følge innsamlingen som vil pågå helt fram til oktober 2016. Pr. 20.januar 2016 er det samlet inn over kr.700 000 hvorav «Jordomseilingsprosjektet» står for ca. kr.600 000 så langt.

Vær med å bygge opp resten av fondet!

Eller betal direkte til bankkonto: 9365 20 08141. Merkes Utdanningsfond