Vår tilnærming til bistandsarbeid

Vi legger vekt på kompetanse- og kunnskapsoverføring, ansvarliggjøring og utvikling av gode vaner.

SamarbeidVi satser primært på tiltak rettet mot den yngre generasjon.

Vi tenker helhetlig mht til hva den lokale township og omlandet der trenger. Dette betyr i praksis at vi kartlegger behov og satser på flere små tiltak som til sammen stimulerer til optimal utvikling.

Vi tror på frivillig innsats både ute og hjemme. Vi har derfor minimale administrative kostnader i Norge, og vi inspirerer til at de lokale tar vare på sine tradisjoner når det gjelder gjøre frivillig innsats og å hjelpe hverandre.