Vårt arbeid

Vårt arbeid

IMPANDE driver et omfattende utviklingsarbeid blant barn og ungdom I UGU distriktet ca 10 mil sør for Durban. Dette arbeidet har fokus på skoleutvikling, barnhageutvikling, bygging av utviklingssentra, opplæring av førskolelærere, opplæring i søm, etablering og drift av fotballgrupper turnering. Så langt er 23 prosjekter blitt fullført og overført til lokale krefter. I løpet av 2015 blir 4 nye prosjekt ferdigstilt. IMPANDE satser spesielt på å gi barn i førskolealderen det de trenger av fysisk, mental og verdimessig stimulering.

Barnehageutvikling

Så langt har vi bygget 6 barnehager og totalt renovert 7 barnehager. Ansatte i disse barnehager har fått ett års opplæring gjennom programmet ICDP. International Child Development Program. Til sammen går det ca 500 barn ved de barnehager (chreches) som IMPANDE har bygget, renovert, drifter eller utstyrt og hevet kompetanse hos de ansatte i.

1. Barnehage i Gamalakhe Development Center, GDC.
Barnehagedrømmen, som var utgangspunktet for alt vårt engasjement i Gamalakhe, ble en realitet da senteret GDC ble åpnet 11.-12. april 2009. GDC er på ca 300 kvm og kostet ca NOK 1,900.000. Sandvika Rotary Klubb skaffet til veie gjennom et Matching Grant prosjekt alt utstyr til GDC USD 55.550

Les mer …

Skoleutvikling

Skole til skolekontakt mellom Norge og Sør-Afrika

IMPANDE har siden 2008 drevet omfattende arbeid med utbygging og rehabilitering av skoler i Gamalakhe og omegn.

Les mer …

Hjelp til selvhjelp

1. Dyrking av grønnsaker ved St. Peters baptist church i Izigolweni.
Det er ikke overraskende at kvinner melder seg raskt på til å bli med på ulike utviklingsprogram.

Les mer …

Kompetanseutvikling

1. Program for økning av barnehagepersonalets kompetanse - ICDP-program
Mange steder i Afrika råder ideen om at barn ikke trenger å lære noe før de begynner på skolen.

Les mer …

IMPANDEs første Drop-In-Center for barn og unge under bygging

Den 1. februar 2016 gikk startskuddet for bygging av DWESHULA Drop-in-center. Det første av 6 Drop-in-Center som er registert innefor IMPANDES geografiske satsningsområde.

Hvorfor bygger vi Drop-in Center?

Svært mange barn i UGU distriktet vokser opp med lite støtte støtte rundt seg. Familer i vår forstand er i oppløsning og finnes ikke. En høy prosent av barna vet ikke hvem far er. Og mor er ofte en tenåring som lever hos en tante.

n13

Les mer …

Jordomseilingsprosjekt

Bakgrunnshistorikk

Jeg heter Jan Eirik Breen. Sommeren 1981 begynte jeg å bygge seilskøyta Leviata. Det foregikk på Riis Gård på Nordby i Ås kommune. Drømmen var ikke først og fremst å seile langt, men å bygge en båt for familien. Siden sjøsettingen i 1989 har Leviata fungert som familiens hytte hver eneste sommer. Med kjerring, tre barn, katt og bikkje (med hvalper et år!) ombord, har det blitt mange flotte og begivenhetsrike turer i Oslofjorden gjennom årene. Men jeg har også hatt gleden av å seile «gutteturer» både til Shetland, Orknøyene og ikke minst rundt Spitsbergen i 2003. 

Les mer …