IMPANDEs første Drop-In-Center for barn og unge under bygging

Vårt arbeid

IMPANDE driver et omfattende utviklingsarbeid blant barn og ungdom I UGU distriktet ca 10 mil sør for Durban. Dette arbeidet har fokus på skoleutvikling, barnhageutvikling, bygging av utviklingssentra, opplæring av førskolelærere, opplæring i søm, etablering og drift av fotballgrupper turnering. Så langt er 23 prosjekter blitt fullført og overført til lokale krefter. I løpet av 2015 blir 4 nye prosjekt ferdigstilt. IMPANDE satser spesielt på å gi barn i førskolealderen det de trenger av fysisk, mental og verdimessig stimulering.

Den 1. februar 2016 gikk startskuddet for bygging av DWESHULA Drop-in-center. Det første av 6 Drop-in-Center som er registert innefor IMPANDES geografiske satsningsområde.

Hvorfor bygger vi Drop-in Center?

Svært mange barn i UGU distriktet vokser opp med lite støtte støtte rundt seg. Familer i vår forstand er i oppløsning og finnes ikke. En høy prosent av barna vet ikke hvem far er. Og mor er ofte en tenåring som lever hos en tante.

n13

Dette illustrerer at slike Drop-In-Centra som DWESHULA representerer viktige oppvekstplasser i barnas liv. Dweshula Drop-In Centre fungerer som et sted der barn og ungdom møter opp og lever både før og etter skoletid. De får mat, leksehjelp, venner, omsorg , emosjonell og faglig støtte og kjærlighet. Det er de lokale ildsjelene som er motorene i de dette arbeidet. Det er slike folk IMPANDE finner og forsøker å legge til rette for. Idag betjener 4 ansatte og 18 frivillige de 350 barn på Dweshula. Behovet er imidlertid større og senteret ønsker seg fasiliteter som gjør dem i stand til å gi et godt tilbud i all slags vær og temperaturforhold.

Idag er dette ikke tilfelle. Arbeidet drives fra et lite skur og en åpen lekeplass. Her kan du hjelpe og gjøre en stor forskjell for mange barns liv!

Finansieringsplan og framdrift:

Oppføringen av senteret koster kr 190 000,00. Det er finanisert ved to donasjoner fra bedrifter, IMPANDEs fond og ved IMPANDEs årlige Dugnadskonserten

Bygget skal være ferdig ca 1 mai- 2016.