Visjon for IMPANDEs skoleutvikling

IMPANDEs visjoner og mål  for skoleutviklingen:

 

 • Koble sponsor- og vennskapsskoler i Norge til skoler i Qua-Zulu Natal i Sør-Afrika
 • Sørge for kostnadseffektive kjøp av fasiliteter til klasserom. Vi legger vekt på god kvalitet og sikkerhet.
 • Holde fokus både på forbedring av eksisterende klasserom og utvikling av nye der det er trangt om plassen.
 • Sørge for at skolen(e) arbeider planmessig og kontinuerlig med sin egen utvikling for å stimulere elevene optimalt.
 • Vi må sørge for at skolebarn som lever opp i fattige kår blir eksponert for den verden de skal leve i og mestre.
 • Bidra til at elever får økt sine muligheter til å komme inn på videre utdannelse på alle nivåer i utdanningssystemet
 • Stimulere til utvikling av skolehager og selvbergingstiltak i og rundt skolen. Kompetanse overføring og noe materiell støtte
 • Bidra med leksehjelp og annen støtte til elever som trenger det eller har lite støtte hjemme
 • Stimulere til at skoleadministrasjonene arbeider strategisk og systematisk med sin skoles utvikling
 • Øve politisk press på skolens myndigheter og politikere i de valgte områder
 • Stimulere til entreprenørskapskompetanse og entreprenørskapsprosjekter.